Thực hiện Chương trình truyền hình được phát sóng trên các hạ tầng truyền dẫn phát sóng công nghệ số mặt đất tiêu chuẩn DVB-T2 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thời gian qua, Đài Truyền hình Việt Nam đã tiến hành lắp đặt hệ thống máy phát sóng số truyền hình mặt đất theo tiêu chuẩn DVB-T2 để phát sóng truyền hình số mặt đất tại tỉnh Bắc Kạn với 9 chương trình của VTV từ VTV1- VTV9 và chương trình của Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Bắc Kạn trên cùng 1 kênh sóng là kênh 27- UHF.

Phát sóng truyền hình mặt đất theo tiêu chuẩn DVB-T2 với những ưu điểm vượt trội của công nghệ số, có độ phân giải cao HDTV, truyền hình 3 chiều... Việc phát sóng truyền hình số mặt đất tại Bắc Kạn bước đầu thực hiện mục tiêu chuyển đổi hạ tầng truyền dẫn phát sóng truyền hình từ công nghệ tương tự sang công nghệ số nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng số lượng kênh chương trình, mở rộng vùng phủ sóng truyền hình nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.

Hoàn thành hệ thống máy phát sóng số truyền hình mặt đất tại Bắc Kạn

Ngoài việc tiếp sóng chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài PT-TH Bắc Kạn còn tiếp sóng các sự kiện lớn của Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh: Quảng Ninh, Điện Biên, Lạng Sơn. Thực hiện phát sóng chương trình địa phương, chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam đạt 100% so với kế hoạch được giao

Ngoài ra, Đài còn sản xuất các chương trình tiếng Mông, Dao, Tày - Nùng cộng tác với kênh VTV5, Đài Truyền hình Việt Nam (dự ước 104 chương trình, mỗi chương trình thời lượng 30 phút). Phát triển Trang Thông tin điện tử tổng hợp theo hướng đa dạng hóa thông tin.

Đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình phát thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử là mục tiêu xuyên suốt và quan trọng của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn trong thời đại khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin phát triển. Nhờ kiên trì và từng bước thực hiện đồng bộ, hiệu quả mục tiêu đó, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn đã đáp ứng tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan báo chí địa phương, góp phần thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.

Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn đã tập trung tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phản ánh và thông tin kịp thời hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh, trong nước, quốc tế; hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện lớn trong năm và các hoạt động khác diễn ra trên địa bàn; tập trung phản ánh công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các chương trình thời sự phát thanh, truyền hình hằng ngày.

Trong thời gian tới, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền, đổi mới các chương trình phát thanh, truyền hình, Trang thông tin điện tử tổng hợp của đơn vị theo hướng từng bước chuyên nghiệp, hiện đại. Tập trung tuyên truyền các sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các đơn vị..

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu