Trong xu thế hội nhập, đổi mới thông tin phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là yêu cầu tất yếu của các cơ quan truyền thông, báo chí. Từ thực tế đó, Đài Phát thanh - truyền hình (PTTH) Lai Châu đã nỗ lực làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, trở thành cầu nối của Đảng với nhân dân, góp phần nâng cao dân trí cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Ảnh: Biên tập viên Đài PTTH Lai Châu

Thực hiện Chỉ thị số 525 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục phát triển phát thanh và truyền hình ở miền núi và vùng dân tộc...; Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7 (BCHTW khoá IX) (2005)  nêu rõ: “Tăng thời lượng và nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình bằng tiếng dân tộc thiểu số” Đài PTTH Lai Châu ngoài sản xuất các chương trình tiếng phổ thông phục vụ công tác truyền thông đại chúng còn chú trọng công tác PTTH tiếng dân tộc. Ngày mới thành lập (25/3/2004), Đài chỉ có 3 thứ tiếng phát thanh (Thái, Mông, Hà Nhì), đến nay Đài PTTH Lai Châu đã có 4 thứ tiếng dân tộc (Thái, Mông, Dao, Hà Nhì) cả chương trình phát thanh và truyền hình.

Sau 16 năm chia tách, công tác PTTH ở Lai Châu đã phát triển về chất lượng truyền thông và cả về số lượng tuyên truyền thông tin về cơ sở. Năm 2019, riêng về mảng PTTH tiếng dân tộc Đài Lai Châu đã sản xuất được hơn 1.000 chương trình phát thanh tiếng dân tộc, thời lượng 30 phút/chương trình, được phát sóng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần ở tất cả 58 Đài, Trạm Phát thanh FM và Truyền thanh không dây trên 8 huyện, thị, so với giai đoạn năm 2010 – 2015 phát thanh đã tăng trên 50%. Chương trình truyền hình tiếng dân tộc sản xuất trên 300 chương trình tiếng Mông, Thái, Dao và chương trình truyền hình tiếng Hà Nhì chính thức được phát sóng từ ngày 5 tháng 4 năm 2019. Các chương trình truyền hình tiếng dân tộc ngoài phát sóng trên kênh LTV còn gửi cộng tác phát sóng trên kênh VTV5 Đài Truyền hình Việt Nam hơn 110  chương trình tiếng dân tộc.

Ảnh: Phóng viên Đài PTTH Lai Châu tác nghiệp tại hiện trường

Năm 2020 , Đài PTTH Lai Châu đã sản xuất và phát sóng 36 chương trình truyền hình tiếng Thái, 36 chương trình truyền hình tiếng Mông, 36 chương trình truyền hình tiếng Dao phát trên VTV5- Đài THVN; 60 chuyên mục, phóng sự gửi cổng thông tin điện tử khu vực; Tổng số chương trình phát sóng/ngày” 17,42 giờ/ngày; Số giờ chương trình Đài tự sản xuất mới/ngày: 3,3 giờ/ngày. 1.044 chương trình phát thanh với 4 thứ tiếng dân tộc (Mông, Thái, Dao, Hà Nhì). Thực hiện 2.610 tin; 1.044 bài, phóng sự; Tổng số chương trình phát sóng/ngày” 7,4 giờ/ngày; Số giờ chương trình Đài tự sản xuất mới/ngày: 2,2 giờ/ngày.

Công tác PTTH tiếng dân tộc là một loại hình báo chí không chỉ tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến đồng các dân tộc thiểu số mà còn góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc, nhất là trong thời kỳ đổi mới hiện nay. Những con số mà Đài PTTH tỉnh Lai Châu phấn đấu thực hiện trong nhiều năm qua là kết quả của  sự nỗ lực trong công tác tuyên truyền phục vụ nhân dân, đồng thời là tiền đề để Đài PTTH Lai Châu phát triển toàn diện và từng bước vươn lên sánh kịp với các tỉnh trong khu vực, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ tinh thông, chuyên nghiệp và hiện đại.

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu