Thứ tư, 05/10/2022 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ tư, 05/10/2022

Thứ hai, 18/04/2022

Giao nhiệm vụ Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua Khối thi đua Đài phát thanh và truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022

Ngày 11 tháng 02 năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Quyết định số 204/QĐ-BTTTT về việc giao nhiệm vụ Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua Khối thi đua Đài phát thanh và truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022.

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông giao nhiêm vụ cho 18 Giám đốc Đài Phát thanh, truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 như sau:

Cụm thi đua số 1:

       - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang, Cụm trưởng.

       - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lai Châu, Cụm phó.

Cụm thi đua số 2:

       - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang, Cụm trưởng.

       - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thái Nguyên, Cụm phó.

Cụm thi đua số 3:

       - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hải Phòng, Cụm trưởng.

       - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hà Nội, Cụm phó.

Cụm thi đua số 4:

       - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Bình, Cụm trưởng.

       - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa, Cụm phó.

Cụm thi đua số 5:

        - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Định, Cụm trưởng.

        - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Đà Nẵng, Cụm phó.

Cụm thi đua số 6:

        - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Lắk, Cụm trưởng.

        - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông, Cụm phó.

Cụm thi đua số 7:

        - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Dương, Cụm trưởng.

        - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Thuận, Cụm phó.

Cụm thi đua số 8:

        - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tiền Giang, Cụm trưởng.

        - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp, Cụm phó.

Cụm thi đua số 9:

        - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh An Giang, Cụm trưởng.

        - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Cụm phó.

Nhiệm vụ của Cụm trưởng, Cụm phó được quy định tại văn bản ban hành kèm heo Quyết định số 486/QĐ-BTTTT ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định về việc tổ chức phong trào thi đua và bình xét khen thưởng Khối thi đua Đài Phát thanh và truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

BBT