Ngày 02 tháng 02 năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 126/QĐ-BTTTT về việc giao nhiệm vụ Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua Khối thi đua Đài phát thanh và truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021.

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông giao nhiêm vụ cho 18 Giám đốc Đài Phát thanh, truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021 như sau:

 

  1. Cụm thi đua số 1:

       - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang, Cụm trưởng.

- Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang, Cụm phó.

  1. Cụm thi đua số 2:

- Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn, Cụm trưởng.

- Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang, Cụm phó.

  1. Cụm thi đua số 3:

- Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nam Định, Cụm trưởng.

- Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hải Phòng, Cụm phó.

  1. Cụm thi đua số 4:

       - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nghệ An, Cụm trưởng.

       - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Bình, Cụm phó.

  1. Cụm thi đua số 5:

        - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Yên, Cụm trưởng.

        - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Đà Nẵng, Cụm phó.

  1. Cụm thi đua số 6:

        - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kon Tum, Cụm trưởng.

        - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Lắk, Cụm phó.

  1. Cụm thi đua số 7:

        - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Cụm trưởng.

        - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Dương, Cụm phó.

  1. Cụm thi đua số 8:

        - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Long An, Cụm trưởng.

        - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tiền Giang, Cụm phó.

  1. Cụm thi đua số 9:

        - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Cà Mau, Cụm trưởng.

        - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh An Giang, Cụm phó.

 

Nhiệm vụ của Cụm trưởng, Cụm phó được quy định tại văn bản ban hành kèm heo Quyết định số 486/QĐ-BTTTT ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định về việc tổ chức phong trào thi đua và bình xét khen thưởng Khối thi đua Đài Phát thanh và truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu