Thứ bảy, 02/12/2023 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ bảy, 02/12/2023 Phát thanh, truyền hình

Thứ bảy, 14/10/2023

Hàng tỷ lượt truy cập web phim, thể thao lậu tại Việt Nam trong năm 2022-2023

Những con số "khủng" về tình trạng xâm phạm bản quyền trên môi trường số là vấn đề rất đáng lưu tâm để nền công nghiệp truyền hình hướng tới phát triển, lành mạnh.