Thứ tư, 05/10/2022 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ tư, 05/10/2022

Thứ tư, 17/08/2022

Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam tổ chức Đại hội Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam nhiệm kỳ III giai đoạn 2022-2027

 

Sáng ngày 12/8/2022 tại Thành phố Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam đã có buổi tổng kết nhiệm kỳ II giai đoạn 2016-2021 và tổ chức thành công Đại hội Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam nhiệm kỳ III giai đoạn 2022-2027 nhằm đưa ra những định hướng phát triển để đáp ứng tốt những yêu cầu của thị trường truyền hình trả tiền và nhu cầu của người xem Việt Nam.

Ban chấp hành Hiệp hội Truyền hình Trả tiền Việt Nam tổng kết nhiệm kỳ II và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III

Trong nhiệm kỳ II, Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến đối với các Ban, Đảng, Nhà nước có thẩm quyền về quản lý, định hướng phát triển, tham gia xây dựng cơ chế chính sách đối với lĩnh vực truyền hình nói chung, truyền hình trả tiền nói riêng như tích cực tham gia góp ý xây dựng Luật Điện ảnh đã được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2022, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình sắp được Chính phủ ban hành; kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất Bộ Tài chính điều chỉnh phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền do các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid19; Đề xuất Bộ Thông tin và Truyền thông khen thưởng cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, tuân thủ quy định pháp luật,…

Tại Đại hội, thay mặt Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Hà Yên, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đánh giá Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam đã tập hợp, liên kết các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tham gia hoạt động truyền hình trả tiền và các loại hình hoạt động khác có liên quan vào một tổ chức thống nhất, hoạt động vì sự phát triển của ngành truyền hình trả tiền Việt Nam.

Bên cạnh việc ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những kết quả của Hiệp hội Truyền hình Trả tiền Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ II, ông Nguyễn Hà Yên đã có các góp ý về phương hướng hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ III giai đoạn 2022-2027 và tin tưởng Ban Chấp hành Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam nhiệm kỳ III sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết công tác, tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, góp phần quan trọng vào sự phát triển cho thị trường dịch vụ truyền hình trả tiền tại Việt Nam, đưa lĩnh vực truyền hình trả tiền phát triển lên tầm cao mới.

Ra mắt Ban chấp hành Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam nhiệm kỳ III giai đoạn 2022-2027

Đại hội Hiệp hội Truyền hình Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam nhiệm kỳ III giai đoạn 2022-2027 đã bế mạc trong buổi sáng ngày 12/8/2022 sau khi đã bầu ra Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra và Thông qua Nghị quyết Đại hội.

BBT