Thứ tư, 05/10/2022 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ tư, 05/10/2022

Thứ ba, 31/08/2021

Hỗ trợ các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình duy trì hoạt động dịch vụ.

 

 

Tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến hết sức phức tạp, người dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch. Hiện nay, một số dịch vụ thiết yếu như dịch vụ phát thanh, truyền hình cần được duy trì liên tục để đảm bảo hoạt động tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả và cung cấp thông tin giải trí đến người dân.

Theo đề xuất của Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã tham mưu Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản đề nghị UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình được duy trì hoạt động tại địa phương trên nguyên tắc phải có phương án  vừa đảm bảo dịch vụ phát thanh, truyền hình duy trì, ổn định, liên tục, vừa tuân thủ các quy định về phòng chống dịch trên địa bàn.

Trên cơ sở đó, ngày 23/8/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 3234/BTTTT-PTTH&TTĐT về việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình.

Như vậy, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình cần căn cứ hướng dẫn cụ thể của từng tỉnh, thành phố để triển khai các biện pháp cần thiết để duy trì hoạt động dịch vụ, phù hợp với thực tiễn./.

 

BBT