Thứ hai, 26/02/2024 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ hai, 26/02/2024 Phát thanh, truyền hình

Thứ sáu, 29/12/2023

Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua, khen thưởng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Cụm thi đua số 10.

Chiều 28/12, tại Hà Nội, Truyền hình Quốc hội Việt Nam - Cụm trưởng Cụm thi đua số 10 tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua, khen thưởng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Cụm thi đua số 10.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự có Phó Cục Trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) Nguyễn Hà Yên; lãnh đạo, chuyên viên thuộc các đơn vị thành viên của Cụm thi đua số 10 gồm: Truyền hình Quốc hội Việt Nam; Truyền hình Công an nhân dân; Truyền hình Nhân dân; Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC; Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội; Trung tâm Truyền hình Thông tấn; cùng đại diện lãnh đạo và các chuyên viên của 6 cơ quan báo chí, truyền hình.

Cụm thi đua số 10 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Phát biểu mở đầu Hội nghị, Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Cụm trưởng Cụm thi đua số 10 Lê Quang Minh bày tỏ vui mừng được gặp gỡ các cơ quan thông tấn, báo chí của Cụm thi đua số 10 trong dịp tổng kết cuối năm và nhấn mạnh, Cụm thi đua số 10 đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2023. Hội nghị này nhằm nhìn lại kết quả hoạt động phát thanh - truyền hình năm 2023, kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua năm 2024.

Nêu rõ đây là 6 cơ quan truyền hình thiết yếu của cả nước, Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Quang Minh cho rằng, mặc dù nhiệm vụ của các cơ quan truyền hình rất nặng nề nhưng Cụm thi đua số 10 đã cố gắng, nỗ lực hết mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 do Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan chủ quản cũng như các cơ quan quản lý báo chí đặt ra.

Bên cạnh việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, Tổng Giám đốc Lê Quang Minh mong muốn, diễn đàn này không chỉ là nơi trao đổi ý kiến, giao lưu học hỏi về chuyên môn, nghiệp vụ mà còn đề ra các mô hình hợp tác, sáng tạo, có những ý kiến, kiến nghị đề xuất trực tiếp với cơ quan quản lý Nhà nước, đây cũng là lợi thế của Cụm thi đua số 10.

Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Quang Minh

Tổng Giám đốc Lê Quang Minh đề nghị các đại biểu góp ý thêm vào Báo cáo tổng kết của Cụm nhằm hoàn thiện Báo cáo, đồng thời có các kiến nghị, đề xuất thêm nhiều mô hình mới; mong muốn đại diện lãnh đạo của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử giải đáp thắc mắc của các cơ quan thông tấn, báo chí, cũng như chia sẻ về định hướng, mục tiêu đề ra đối với các cơ quan báo chí, truyền hình để tập trung triển khai thực hiện trong năm 2024.

Cũng tại Hội nghị, Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp Truyền hình Quốc hội Việt Nam Vũ Quang Hưng trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Cụm thi đua số 10. Theo đó, trong năm 2023, các đơn vị thành viên trong Cụm thi đua số 10 đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, không ngừng nỗ lực, đổi mới sáng tạo, cải tiến cách thức làm việc theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu, chủ động trong việc triển khai thực hiện định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông; thực hiện nghiêm quy định của Luật Báo chí về tôn chỉ, mục đích, hoạt động của cơ quan báo chí.

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 10 đã thực hiện tốt chức năng tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân và phản ánh ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân với Đảng, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội… Đồng thời thường xuyên quan tâm đẩy mạnh hoạt động nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình và Trang thông tin điện tử.

Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong các đơn vị vào năm 2024

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, các đơn vị trong Cụm thi đua số 10 vẫn gặp một số khó khăn trong triển khai nhiệm vụ được giao như việc tính toán, cân đối phương án sử dụng nguồn kinh phí hợp lý để đảm bảo duy trì đều đặn các hoạt động thường xuyên của các đơn vị; sự chuyển dịch của thị phần doanh thu quảng cáo truyền hình truyền thống sang quảng cáo trên các nền tảng số đã ảnh hưởng lớn đến nguồn thu của các đơn vị…

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua năm 2024, Cụm thi đua số 10 tiếp tục quán triệt Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”…; tiếp tục thực hiện tốt Luật Báo chí, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, nội dung và các quy định theo giấy phép đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

Đồng thời đổi mới cách thức tổ chức sản xuất chương trình; tăng cường hoạt động phóng viên gắn với đổi mới nội dung và hình thức thể hiện dẫn dắt; Đầu tư và hoàn thiện hệ thống trang thiết bị kỹ thuật, áp dụng công nghệ sản xuất và truyền dẫn truyền hình hiện đại để nâng cao chất lượng hình ảnh, âm thanh phục vụ người dân trong nước và quốc tế, phù hợp với xu thế phát triển của truyền hình, truyền thông hiện đại. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong các đơn vị.

Từng bước nghiên cứu cơ chế đặt hàng giữa các cơ quan, đơn vị đối với các kênh, chuyên mục, chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu trên sóng phát thanh, truyền hình của các đơn vị trong Cụm.

Cụm thi đua số 10 cần tiếp tục phát huy và chia sẻ kho dữ liệu dùng chung giữa các đơn vị

Qua thảo luận, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí, truyền hình đồng tình và đánh giá cao Báo cáo tổng kết năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Cụm thi đua số 10 khá đầy đủ, toàn diện. Bên cạnh đó, đại diện các cơ quan truyền hình chia sẻ ý kiến, kiến nghị về giải pháp để chia sẻ về kho dữ liệu, hệ thống dữ liệu dùng chung của 6 cơ quan truyền hình này đối với các sản phẩm báo chí, hỗ trợ lẫn nhau trong từng lĩnh vực mà mỗi kênh truyền hình có thế mạnh trong bối cảnh chuyển đổi số.

Đa số các ý kiến của đại diện các cơ quan báo chí, truyền hình mong muốn năm 2024, Cụm thi đua số 10 sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa, văn nghệ… bên cạnh việc chia sẻ về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Nguyễn Hà Yên cho biết, năm 2023 trong bối cảnh vô cùng khó khăn, tổng thu của toàn lĩnh vực phát thanh - truyền hình giảm so với năm 2022. Xu thế xem, thói quen và hành vi của khản giả đã thay đổi, gắn chặt với các hoạt động trên Internet, do đó Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Nguyễn Hà Yên đề nghị các cơ quan thông tấn, phát thanh, truyền hình cần bám sát các hoạt động này. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế báo chí còn nhiều khó khăn, Phó Cục trưởng Nguyễn Hà Yên khẳng định, Cụm thi đua số 10 đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra trong năm 2023.

Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Nguyễn Hà Yên

Phó Cục trưởng Nguyễn Hà Yên mong muốn thời gian tới Cụm thi đua số 10 cần tiếp tục phát huy và chia sẻ kho dữ liệu dùng chung để các Đài cùng chia sẻ về các hoạt động, sự kiện chính trị quan trọng, góp phần đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng, phổ biến đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cử tri và nhân dân.

Bên cạnh đó, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Nguyễn Hà Yên cũng giải đáp các thắc mắc của đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trong lĩnh vực phát thanh - truyền hình như việc áp dụng đơn giá, định mức trong thực tiễn hoạt động của đơn vị; sửa đổi Luật Báo chí; vấn đề chuyển đổi số trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình… Đồng thời Phó Cục trưởng Nguyễn Hà Yên đề nghị cần chủ động hơn trong việc xét nâng ngạch, nâng bậc của các phóng viên, biên tập viên trong cơ quan, không nhất thiết tổ chức các kì thi gây tốn kém.

Thay mặt Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Phó Cục trưởng Nguyễn Hà Yên đánh giá cao các hoạt động của Cụm thi đua số 10 trong năm 2023, đồng thời hy vọng năm 2024 Cụm sẽ tiếp tục phát huy và đạt các thành tích tốt hơn nữa.

Cảm ơn những giải đáp và chia sẻ của Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Quang Minh, Cụm trưởng Cụm thi đua số 10 tin tưởng rằng, với những cố gắng, nỗ lực của 6 cơ quan truyền hình thiết yếu, Cụm thi đua số 10 sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2024. Đồng thời bày tỏ mong muốn sự đồng hành của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử sẽ sát sao, chặt chẽ hơn nữa để giúp cho Cụm thi đua số 10 thực hiện được các nhiệm vụ đề ra.

Qua biểu quyết bằng hình thức giơ tay, với 100% đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, Hội nghị nhất trí Cụm trưởng Cụm thi đua số 10 của năm 2024 là Truyền hình Nhân dân và Cụm phó Cụm thi đua số 10 là Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại Hội nghị:

Toàn cảnh Hội nghị

Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Cụm trưởng Cụm thi đua số 10 Lê Quang Minh nhấn mạnh, Cụm thi đua số 10 đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2023. 

Tổng Giám đốc Lê Quang Minh cho biết, Hội nghị này nhằm nhìn lại kết quả hoạt động phát thanh - truyền hình năm 2023, kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua năm 2024.

Đại diện lãnh đạo Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin, Truyền thông tham dự Hội nghị

Giám đốc Truyền hình Nhân dân Vũ Duy Hưng đề nghị các Đài chia sẻ thêm về tin hoạt động của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đồng tình với các ý kiến tại Hội nghị, ông Vũ Duy Hưng cho rằng, năm 2024 Cụm thi đua số 10 cần tích cực đẩy mạnh giao lưu các hoạt động thể thao, văn nghệ.

Giám đốc Trung tâm Truyền hình Kỹ thuật số VTC Trần Đức Thành mong muốn có sự hướng dẫn cho các Đài Truyền hình trong việc chuyển đổi số. Đồng thời đánh giá cao Báo cáo tổng kết thi đua.

Phó Giám đốc Trung tâm Truyền hình Thông tấn Lê Mạnh Phong đánh giá cao Báo cáo tổng kết của Cụm thi đua số 10 khá toàn diện, đầy đủ. Đồng thời mong muốn có các hoạt động thường niên để đẩy mạnh phong trào thi đua như văn nghệ, thể thao…

Đại tá Hoàng Gia Khánh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội đồng tình với ý kiến của Tổng Giám đốc Lê Quang Minh và khẳng định việc chia sẻ kho dữ liệu dùng chung cần được đẩy mạnh hoạt động hơn nữa một cách thiết thực.

Qua biểu quyết bằng hình thức giơ tay, với 100% đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, Hội nghị nhất trí Cụm trưởng Cụm thi đua số 10 của năm 2024 là Truyền hình Nhân dân và Cụm phó Cụm thi đua số 10 là Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Cụm trưởng Cụm thi đua số 10 năm 2024 là Truyền hình Nhân dân 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm./.

Bích Ngọc - Nghĩa Đức

Nguồn https://quochoi.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-van-phong-quoc-hoi.aspx?ItemID=83576