Ngày 02/9/2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Trưởng Tiểu ban Truyền thông ban hành Kế hoạch số 02/KH-BTTTT truyền thông chống dịch COVID-19 từ ngày 30/8 đến 06/9/2021 với thông điệp “Bình tĩnh sống để chống dịch lâu dài”.

Toàn văn Kế hoạch số 02/KH-BTTTT ngày 2/9/2021 cập nhật dưới đây.

https://drive.google.com/file/d/1HAYllOCnSn6mu0pgEAFS4fv55ILFmsLI/view?usp=sharing

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu