Thứ bảy, 13/08/2022 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ bảy, 13/08/2022

Thứ hai, 06/09/2021

Kế hoạch truyền thông chống dịch COVID-19 “Thích ứng an toàn để trở lại cuộc sống “bình thường mới””

Ngày 06/9/2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Trưởng tiểu ban Truyền thông ban hành Kế hoạch số 04/KH-BTTTT truyền thông chống dịch COVID-19 từ ngày 07/9 đến 14/9/2021 với thông điệp “Thích ứng an toàn để trở lại cuộc sống “bình thường mới””.

Theo đó, hệ thống báo chí, truyền thông cần lưu ý làm rõ, truyền thông có điểm nhấn, phân tích, so sánh dựa trên cơ sở số liệu và đánh giá khoa học đối với tình hình diễn biến của dịch bệnh và kết quả của công tác điều trị, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo cho cuộc sống tiếp tục trở lại bình thường.

Toàn văn Kế hoạch số 04/KH-BTTTT ngày 6/9/2021 cập nhật dưới đây.

https://drive.google.com/file/d/1mVHkfbd7_jR8Alydx2iXUt6ZeZPB_txE/view?usp=sharing

BBT