Thứ ba, 21/03/2023 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ ba, 21/03/2023

Thứ năm, 23/02/2023

Kênh truyền hình nước ngoài PARAMOUNT NETWORK ngừng phát sóng tại Việt Nam

Căn cứ đề nghị của Công ty Cổ phần Quốc tế Truyền thông về việc không tiếp tục làm đại lý cung cấp kênh chương trình nước ngoài PARAMOUNT NETWORK và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc ngừng công tác biên tập kênh chương trình nước ngoài PARAMOUNT NETWORK và phân phối tín hiệu sau khi được biên tập cho các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền tại Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định:

Thu hồi Giấy chứng nhận số 131/GCN-BTTTT ngày 01 tháng 3 năm 2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho Công ty Cổ phần Quốc tế Truyền thông làm đại lý cung cấp kênh chương trình nước ngoài PARAMOUNT NETWORK trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.

Thu hồi Giấy phép số 335/GP-BTTTT ngày 07 tháng 6 năm 2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh biên tập kênh chương trình nước ngoài PARAMOUNT NETWORK trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền theo quy định tại Điều 33 của Luật Báo chí năm 2016.

Như vậy, tính đến thời điểm này, còn 56 kênh chương trình truyền hình nước ngoài đã được cấp phép biên tập cung cấp trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền của Việt Nam. 

 

BBT