Nguồn: http://ktv.org.vn/truyen-hinh/thoi-su-truyen-hinh-truyen-hinh/theo-dong-thoi-su/khanh-hoa-chu-dong-phong-chong-covid-19-tai-cac-khu-cong-nghiep/

 

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu