Thứ bảy, 02/12/2023 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ bảy, 02/12/2023 Phát thanh, truyền hình

Thứ hai, 18/04/2022

Khen thưởng cho các tập thể đã có thành tích đóng góp cho sự phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021

Ngày 22/3/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 513/QĐ-BTTTT về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho 4 tập thể: Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Công an nhân dân, Trung tâm Phát thanh, truyền hình Quân đội, Trung tâm Truyền hình Thông tấn đã có thành tích đóng góp cho sự phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021.

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tặng Bằng khen chuyên đề của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho 04 tập thể, cụ thể:

1. Đài Truyền hình Việt Nam: Sản xuất và phát sóng nhiều bộ phim truyền hình có chất lượng, góp phần phát triển nội dung Việt, gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc, quảng bá hình ảnh, đất nước và con người Việt Nam

2. Trung tâm Phát thanh, truyền hình Quân đội: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh với các luân điệu sai trái thông qua góc nhìn của lực lượng báo chí quốc phòng.

3. Truyền hình Công an nhân dân: Thực hiên tốt công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh với các luận điệu sai trái thôn qua góc nhìn của lực lượng báo chí quốc phòng

4. Trung tâm Truyền hình Thông tấn: Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong điều kiện tình hình mới.

BBT