Theo Đề án tổ chức Hội Báo toàn quốc hàng năm, Hội Nhà báo Việt Nam ban hành Kế hoạch số 02/KH-HBTQ2021 ngày 22/01/2019 về việc tổ chức Hội Báo toàn quốc năm 2021 dự kiến trong các ngày từ 19 - 21/3/2021 tại Bảo tàng Hà Nội.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp kéo dài của dịch bệnh Covid-19, Hội Nhà báo quyết định không tổ chức Hội toàn quốc 2021.

Để chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp và động viên các cấp Hội, các cơ quan báo chí trong hoạt động nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam quyết định tổ chức trưng bày báo Tết Dương lịch, số Xuân Tân Sửu 2021; các ấn phẩm báo chí tiêu biểu năm 2020 và đầu năm 2021 trong khuôn khổ Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI.

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu