Thứ sáu, 02/12/2022 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ sáu, 02/12/2022

Chủ nhật, 09/10/2022

Lần thứ 5 liên tiếp, Công ty Netflix bị cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam buộc gỡ bỏ phim có nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam

Ngày 03 tháng 10 năm 2022, qua công tác theo dõi, giám sát nội dung trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng Internet và phối hợp xử lý vi phạm với Cục Điện ảnh, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử phát hiện nội dung xuyên tạc sự thật lịch sử, xúc phạm dân tộc Việt Nam xuất hiện trong bộ phim truyền hình “Little Women” cung cấp trên dịch vụ của Công ty Netflix tại Việt Nam, vi phạm các điều cấm tại Khoản 4 Điều 9 Luật Báo chí và Khoản 4 Điều 11 Luật Điện ảnh. Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã ngay lập tức có văn bản số 2093/PTTH&TTĐT yêu cầu Công ty Netflix gỡ bỏ bộ phim truyền hình “Little Women” trên kho nội dung của doanh nghiệp cung cấp tại Việt Nam trước ngày 05 tháng 10 năm 2022. Đây là lần thứ 5 liên tiếp trong vòng 2 năm qua, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử có văn bản buộc Công ty Netflix phải gỡ bỏ nội dung phim vi phạm.
 
Như đã biết, trên dịch vụ của Công ty Netflix đã từng xuất hiện các bộ phim truyền hình “Put your head on my shoulder” và “Pine Gap” có nội dung vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Việc liên tục có vi phạm nội dung trên dịch vụ của Công ty Netflix sẽ được cơ quan quản lý nhà nước lưu ý, giám sát và có biện pháp nghiêm khắc xử lý trong thời gian tới.
 
Thời gian qua, ngày 15 tháng 6 năm 2022, Quốc hội đã ban hành Luật Điện ảnh, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 và ngày 01 tháng 10 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2023. Các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành nêu trên sẽ tạo hành lang pháp lý để quản lý và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nội dung như trường hợp của Công ty Netflix nêu trên.

 

BBT