Phát biểu tại Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương và đánh giá cao những thành tích, kết quả mà báo chí đã đạt được trong năm 2020 và cả nhiệm kỳ qua.

Báo chí cách mạng Việt Nam có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. Từ khi có Đảng đến nay, vai trò, vị trí quan trọng đặc biệt đó luôn được Đảng quan tâm, chăm lo và tạo điều kiện để báo chí phát huy sứ mệnh cách mạng vẻ vang của mình. Nhìn lại năm 2020 với những dấu ấn đặc biệt, những kết quả, thành tựu to lớn của đất nước, trong đó có những đóng góp quan trọng của báo chí, chúng ta lại càng tự hào hơn, tin tưởng hơn về sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng đối với báo chí, với người làm báo cả nước. Có thể khẳng định rằng, năm 2020, công tác báo chí đã đạt được một số kết quả nổi bật:

Báo chí đã thông tin, tuyên truyền sâu sắc, nổi bật về các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, như Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; 90 năm thành lập Đảng, 130 năm sinh nhật Bác, 75 thành lập nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam…Thông qua đó đã góp phần giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc; nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước cường thịnh; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng  Việc góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được các cơ quan báo chí quan tâm, chủ động, trách nhiệm, sáng tạo triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng từ việc đăng phát các dự thảo văn kiện đến viêc nghiên cứu, lựa chọn, tập hợp, đăng phát những ý kiến góp ý tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm, có giá trị, tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện sinh động tinh thần dân chủ ngày càng cao trong Đảng, trong Nhân dân và xã hội, phát huy trí tuệ của nhân dân; nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn những vấn đề mới để phân tích, làm rõ, giúp nhân dân thấy được những định hướng, quyết sách mới, quan trọng trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Báo chí tích cực, chủ động trong thông tin tuyên truyền các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của đất nước. Nhấn mạnh sự thành công và những chủ đề, sáng kiến của Việt Nam trên cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; Chủ tịch AIPA 41; Chủ tịch ASEAN 2020…được các tổ chức, quốc gia thành viên ủng hộ và đánh giá cao, qua đó, quảng bá rộng rãi vai trò, vị thế, uy tín và hình ảnh Việt Nam ra cộng đồng quốc tế.

Trong các thời khắc đầy khó khăn, thách thức trước thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch COVID -19, cùng với hệ thống chính trị, lực lượng báo chí đã thể hiện bản lĩnh vững vàng, sự ứng phó linh hoạt, chủ động, sáng tạo trong thông tin, tuyên truyền; càng trong khó khăn trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, sứ mệnh vẻ vang của người làm báo càng được các cơ quan báo chí, nhà báo thể hiện rõ hơn bao giờ hết. Chúng ta có quyền tự hào và cảm kích về những đồng nghiệp của chúng ta đã không quản hiểm nguy bám sát hiện trường, dũng cảm, dấn thân đi vào tâm dịch, tâm bão để kịp thời chuyển tải, cung cấp những thông tin thời sự, nóng hổi, chân thật nhất về dịch bệnh, về thiên tai. Có nhà báo đã hy sinh trong tác nghiệp về bão lũ; có nhiều phóng viên chấp nhận nguy hiểm, xa gia đình để thực hiện phóng sự về dịch bệnh. Những bài viết, chương trình phát thanh, truyền hình đó đã góp phần tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; khẳng định tính ưu việt của hệ thống chính trị nước ta; thể hiện ý chí, sức mạnh của dân tộc Việt Nam; và để cho thế giới hiểu hơn về một Việt Nam đoàn kết, kiên cường, mạnh mẽ, chủ động, linh hoạt trong ứng phó với thiên tai, dịch bệnh.

Công tác thông tin, tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch thực sự có chuyển biến rõ nét, nhất là thời điểm tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Các tin bài, chuyên trang, chuyên mục trên báo và cả mạng xã hội về chủ đề này có tác động mạnh mẽ làm cảnh tỉnh, phản tỉnh, nâng cao sức tự đề kháng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những chiêu bài kích động, phản động, xuyên tạc, bịa đặt gây nghi ngờ, chia rẽ nội bộ của các thế lực thù địch, qua đó góp phần củng cố, tăng cường, niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và tiền đồ của đất nước. Công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống được triển khai mạnh mẽ, với quyết tâm và dũng khí cao, đạt hiệu quả tích cực.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí, công tác hội nhà báo có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng chủ động, kịp thời, bám sát thực tiễn; chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định mới nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong lĩnh vực báo chí, qua đó tạo được sự thống nhất, thuyết phục trong thông tin, tuyên truyền, được dư luận đồng tình; quyết liệt chấn chỉnh tình trạng vi phạm trong hoạt động báo chí, nhất là việc thực hiện tôn chỉ, mục đích, những thông tin sai sự thật, không phù hợp lợi ích quốc gia, dân tộc. Việc triển khai Quy hoạch và phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 đã cơ bản bảo đảm đúng phương án và lộ trình đề ra.

Đồng thời, biểu dương và đánh giá cao những thành tích, kết quả mà báo chí đã đạt được trong năm 2020 và cả nhiệm kỳ qua; trân trọng cảm ơn và chia sẻ với những khó khăn mà các cơ quan báo chí đang gặp phải do suy giảm kinh tế, giảm sút nguồn thu nhất là phải cạnh tranh với phương thức truyền thông mới trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng vẫn nêu cao ý thức chính trị, nỗ lực thực thi nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền.

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu