Đài Phát thanh và Truyền hình (PTTH) Bắc Kạn thực hiện chức năng là cơ quan báo chí của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bắc Kạn, bám sát các quy định tại Luật Báo chí năm 2016 để triển khai trong thực tiễn.

Năm 2020, Đài Phát thanh, truyền hình (PTTH) tỉnh Bắk Kạn đã tuyên truyền đậm nét công tác chuẩn bị, tổ chức, kết quả và thành công của  đại hội Đảng bộ các cấp của tỉnh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; Công tác chăm sóc, bảo vệ, cây trồng và sản xuất các mùa vụ; công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Công tác an toàn giao thông và giáo dục trên địa bàn tỉnh, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vấn đề phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

Theo báo cáo của Đài PTTH Bắc Kạn, năm 2020, Đài đã thực hiện như sau:

Về phát thanh:

- Tổng số giờ chương trình phát thanh phát mới: 2.190h

- Số giờ chương trình phát thanh Đài tự sản xuất phát mới: 2.190h

Đài PTTH Bắc Kạn đã phát sóng 1468 chương trình thời sự phát thanh, 2184 chuyên mục, bản tin, 365 chuyên mục đọc truyện đêm khuya, 260 chương trình ca nhạc 15 phút, 52 chương trình ca nhạc 30 phút. Các chương trình phát thanh tiếng dân tộc sản xuất 1095 chương trình thời sự tổng hợp với thời lượng 30 phút; 1095 chương trình ca nhạc; 240 chuyên mục thuộc 3 thứ tiếng Tày- Nùng, Mông, Dao mỗi chương trình 30 phút. Thực hiện 19 số phát thanh trực tiếp.

Về truyền hình:

- Tổng số giờ chương trình truyền hình phát mới: 3.193h

- Số giờ chương trình truyền hình Đài tự sản xuất phát mới: 3.193h

- Tổng số giờ phát sóng phim Việt Nam 2020 trên tổng số giờ phát sóng phim: 546h/1092h

- Tổng số giờ phát sóng phim Việt Nam 2020 phát mới 273h, phát lại 273h

Đài PTTH Bắc Kạn đã thực hiện 1095 chương trình thời sự, 116 chương trình tọa đàm, 1508 chương trình ca nhạc, 208 chương trình dân ca, 2555 chuyên mục, 365 bản tin thể thao, 365 bản tin văn hóa. Các chương trình truyền hình tiếng dân tộc sản xuất được 156 chương trình; thời lượng 30 phút/chương trình, 53 Bản tin chính phủ tuần qua; 12 Mục tiếp nhận ý kiến bạn nghe đài, 52 chuyên mục “Tạp chí kinh tế”, 52 bản tin Nông nghiệp, 12 Chuyên mục Quản lý và bảo vệ rừng… phản ánh về tình hình phát triển kinh tế, nông - lâm nghiệp trên địa bàn. Thực hiện 12 chuyên mục Tiếng nói người đại biểu nhân dân với 60 tin, 24 phóng sự; 52 Tạp chí Kinh tế với 520 tin, 104 phóng sự; 12 chuyên mục Xây dựng nông thôn mới với 60 tin, 12 phóng sự và trong nhiều chuyên mục khác.

Năm 2020, Đài PTTH Bắk Kạn đã tham gia Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm 2020 và đạt 01 Giải đồng và 01 Bằng khen.

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu