Năm 2020, Đài Phát thanh, truyền hình (PTTH) tỉnh Hòa Bình đã tập trung tuyên truyền các đợt nghiên cứu quán triệt các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI ở các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh. Đặc biệt tuyên truyền về thực hiện số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và  Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ghi hình tại trường quay Đài PTTH Hòa Bình

Năm 2020, Đài đã thường xuyên phản ánh tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; công tác quản lý, bảo vệ, phòng chống cháy rừng; tình hình quản lý giá cả, công tác quản lý thị trường và vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh ở người và gia súc, gia cầm. Phản ánh hoạt động của ngành công nghiệp, thủ công nghiệp, dịch vụ sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, chuẩn bị hàng hoá đảm bảo chất lượng, tăng cường công tác kiểm tra, quản lý thị trường chống hàng giả, hàng kém chất lượng, phục vụ nhân dân.

Théo báo cáo của Đài PTTH Hòa Bình, năm 2020, Đài đã thực hiện như sau:

- Về phát thanh: Đài đã xây dựng khung chương trình phát thanh mới trên sóng kênh FM 94Mhz và sóng kênh FM 105Mhz. Kênh FM 94Mhz phát sóng với tổng thời lượng là 19h, trong đó 15h phát sóng VOV1 và 4h phát sóng chương trình địa phương; Kênh FM 105Mhz phát sóng vào tháng 9/2020 với tổng thời lượng 17h gồm 9h chương trình địa phương và 8h tiếp sóng kênh VOV2.

- Về truyền hình: Đài phát hình hàng ngày hoạt động 24/24 giờ phát song song 6 kênh, chuyển tiếp các chương trình VTV1, VTV2, VTV3, VTV6 của Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình kỹ thuật số mặt đất và phát sóng chương trình truyền hình của tỉnh trên hệ thống MyTV và vệ tinh VINASAT-1. Trong năm 2020, đã có 80.000h phát sóng phục vụ nhân dân.

Số giờ phát sóng chương trình truyền hình của tỉnh, mỗi ngày có 18h30’  phát sóng chương trình truyền hình của tỉnh. Tổng số giờ phát sóng chương trình truyền hình của tỉnh là 6.588h.

Ngoài ra Đài PTTH Hòa Bình đã thực hiện đăng tải thông tin và tổng hợp các hoạt động kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng và truyền hình trực tuyến trên trang Website của Đài, ước tính có gần 2 triệu lượt người truy cập.

Năm 2020, Đài PTTH Hòa Bình đã tham gia Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm 2020 và đạt 02 Giải đồng.

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu