Năm 2020, Đài Phát thanh - Truyền hình (PTTH) tỉnh Phú Yên đã thông tin đầy đủ, kịp thời đáp ứng nhu cầu hưởng thụ thông tin của người dân. Đài đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình, thực hiện đúng sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước; thông tin nhanh nhạy, đầy đủ, toàn diện về mọi diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội. Đài PTTH Phú Yên đã thực hiện 156 tin, bài; phát sóng 41 Phim tài liệu “Việt Nam-Biên niên sử”; Sản xuất và phát sóng 9 Phim tài liệu về Đại hội đảng bộ các cấp (mỗi phim dài 15- 20 phút) tuyên truyền các chỉ đạo của Đảng, nhà nước; các sự kiện và sinh hoạt chính trị quan trọng; các giải pháp điều hành kinh tế - xã hội của Chính phủ nhằm phát triển kinh tế, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Theo báo cáo của Đài PTTH Phú Yên, năm 2020, Đài đã thực hiện như sau:

  + Tổng số giờ chương trình phát mới: 6570 giờ (trong đó số giờ chương trình do dài tự sản xuất: 1826 giờ)

  + Tổng số giờ phát sóng phim truyện Việt Nam (521 tập tính trong 4 quý năm 2020): 390 giờ

+ Tổng chương trình liên kết năm 2020: 41chương trình

+ Tổng số giờ phát sóng chương trình liên kết năm 2020: 1.230 phút

Đài PTTH Phú Yên đã dành thời lượng để tuyên truyền về tình hình Covid 19 như: 12 chương trình (15phút/CT), phát sóng gần 4000 tin, bài, phóng sự phòng chống Covid-19; đã sản xuất và  khai thác, dựng lại 114 file truyền thông Phòng chống Covid-19 phát sóng phát thanh và truyền hình.

Trong năm 2020, Đài PTTH Phú Yên đã thực hiện phát sóng 20 Phóng sự, phim tài liệu, chương trình khoa giáo, tọa đàm, tuyên truyền bảo vệ tư tưởng nền tảng của Đảng, phản bác quan điểm, luận diệu sai trái của các thế lực thù địch. Phóng sự, phim tài liệu, chương trình khoa giáo, tọa đàm tiêu biểu, gồm: Phóng sự” Khi lòng dân đã thuận” (11phút), “Một cán bộ Dân vận khéo” (11 phút); Chương trình Khoa giáo: Biểu tình có phải là yêu nước (23phút); “Bộ mặt thật của Việt Tân” (25phút); “Cảnh giác trước luận điệu, âm mưu của kẻ xấu” (11 phút); Tọa đàm Tự soi để sáng hơn (58 phút)...

Bên cạnh đó, Đài PTTH Phú Yên đã thực hiện sản xuất, phát sóng 30 phim tài liệu như: “Thi đua yêu nước”, “Âm vang bài ca Phú Yên, “Chung tay giúp đỡ người khiếm thị”, “Thực hiện tốt chính sách đối với người có công”,...; 4 Phóng sự Trợ giúp pháp lý ...

Năm 2020, Đài PTTH Phú Yên đã tham gia Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm 2020 và đạt 02 Giải bạc, 01 Giải đồng và 02 Bằng khen

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu