Trong năm 2020, Đài Phát thanh và Truyền hình (PTTH) tỉnh Quảng Ngãi đã thông tin, tuyên truyền kịp thời, trung thực những diễn biến quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương, của đất nước; là cơ quan ngôn luận của Đảng và Nhà nước; là diễn đàn tin cậy của nhân dân. Đặc biệt, Đài đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền công tác chuẩn bị và kết quả Đại hội Đảng các cấp cơ sở, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các hoạt động hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đẩy mạnh các hoạt động thông tin đối ngoại, tích cực tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người địa phương, thành tựu đổi mới của Việt Nam; tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo; tuyên truyền đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; tuyên truyền, giáo dục về chính trị tư tưởng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19; phòng chống và khắc phục hậu quả các đợt thiên tai, bão lũ…

Phát thanh viên trong Chương trình Thời sự trên Đài PTTH Quảng Ngãi

Theo báo cáo số liệu hoạt động phát thanh, truyền hình năm 2020 của Đài PTTH tỉnh Quảng Ngãi, Đài đã sản xuất và phát sóng như sau:

- Tổng số giờ chương trình truyền hình tự sản xuất phát mới trong năm 2020: 1.277 giờ.

- Tổng số giờ chương trình phát thanh tự sản xuất phát mới trong năm 2020: 1.497 giờ.

- Tổng số giờ phát sóng phim Việt Nam trong năm 2020:

+ Tổng số giờ phát sóng phim phát mới: 1095 giờ/2464 giờ

+ Tổng số giờ phim Việt Nam phát mới: 547 giờ/1094 giờ

Trong năm 2020, Đài PTTH Quảng Ngãi đã thực hiện gần 1600 tin, bài, phản ảnh trong các chương trình thời sự, chuyên mục, chương trình trên 02 kênh phát thanh và truyền hình về vấn đề dân sinh; giá cả thị trường; an toàn thực phẩm; công tác phòng chống thiên tai, bão lũ; an toàn giao thông; phòng chống cháy nổ… Đài thực hiện tuyên truyền gần 900 tin, bài, phóng sự, phỏng vấn liên quan đến các sự kiện và sinh hoạt chính trị quan trọng; các giải pháp điều hành kinh tế - xã hội của Chính phủ nhằm phát triển kinh tế, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội...

Đặc biệt trong năm 2020, Đài PTTH Quảng Ngãi đã tăng thời lượng, tập trung thông tin, tuyên truyền, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên 02 kênh phát thanh, truyền hình, kênh YouTube và Fanpage của Đài theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Số lượng tin, bài tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 năm 2020: gần 2600 tin, bài trên 02 kênh phát thanh và truyền hình (tuyên truyền cao điểm vào các tháng 2,3,4,7,8,9). Ngoài ra, Đài đã phát sóng gần 100 tin, bài tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; đấu tranh chống các thông tin xấu độc trên môi trường mạng internet.

Năm 2020, Đài PTTH Quảng Ngãi đã thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền và đã được tặng nhiều Bằng khen của UBND tỉnh và các Bộ, ngành như: đạt 02 Giải bạc tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc.

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu