Đài Phát thanh và Truyền hình (PTTH) tỉnh Trà Vinh đã bám sát kế hoạch, nhiệm vụ, chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân chủ động, tích cực chỉ đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân trong  tỉnh. Động viên các đơn vị, địa phương ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng đã đề ra.

Trụ sở Đài PTTH Trà Vinh

Năm 2020, Đài PTTH Trà Vinh cho ra mắt nhiều chương trình mới như: ký sự Biển mặn tình người, Tin tức tổng hợp Trà Vinh. Hôm nay, chuyên đề tiến tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ (2020-2025), 2 kỳ đại hội… Đặc biệt Tin tức tổng hợp Trà Vinh Hôm nay được phát vào lúc 18 giờ 15 phút mỗi ngày, với thời lượng 20 phút cập nhật các tin tức, diễn biến nổi bật của địa phương trong và ngoài tỉnh ... thu hút số lượng lớn khán giả xem Đài.

Năm 2020, Đài PTTH Trà Vinh phối hợp với Trường Đại học Trà Vinh sản xuất chương trình truyền hình văn nghệ khmer hấp dẫn, gần gũi với hình ảnh các em học sinh người dân tộc Khmer, phục vụ nhu cầu thưởng thức văn nghệ của đồng bào Khmer trong tỉnh và các địa phương lân cận, đồng thời góp phần bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Khmer. Ngoài ra, Đài PTTH Trà Vinh đã phối hợp thực hiện chương trình phát thanh trực tiếp “Qua Miền văn hóa” hòa sóng trên 04 Đài (Trà Vinh, Long An, Bà Rịa- Vũng Tàu, Tây Ninh) đạt chất lượng và hiệu quả cao; thực hiện trao đổi tác phẩm liên hoan truyền hình lần thứ 40 năm 2020 với các đài trên toàn quốc, với tinh thần học hỏi, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao chất lượng chương trình truyền hình.

Bên cạnh đó, Đài PTTH Trà Vinh đã phối hợp các Sở, Ban ngành tỉnh, các địa phương, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ đội biên phòng tỉnh... thực hiện đa dạng các đề tài tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền an ninh trên biển gắn với phát triển kinh tế- đời sống dân cư trên địa bàn theo Hướng dẫn 25-HD/BTGTW ngày 16/2/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về biển- đảo và bảo vệ chủ quyền biển đảo như: tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao nhận thức, tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển; phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị vùng biển. Ngoài chương trình thời sự hàng ngày, các chuyên mục, chuyên đề thường xuyên đưa tin về công tác biển, đảo như: Chương trình Biển mặn tình người phối hợp với Bộ Đội biên phòng tỉnh và Công ty xổ số kiến thiết Trà Vinh. Các chương trình: “Pháp luật và cuộc sống”, “Kinh tế”, “Khuyến ngư”, “Tư vấn nuôi trồng thủy sản”, “Môi trường và biến đổi khí hậu”, “Thích ứng với biến đổi khí hậu”, “Xây dựng nông thôn mới”... do Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh sản xuất thường xuyên lồng ghép tuyên truyền về biển, đảo.

Thực hiện công tác tuyên truyền phòng chống thiên tai, dịch bệnh; phản ánh và đề xuất các biện pháp giải quyết các vấn đề bức xúc về an sinh xã hội, trong năm 2020, Đài PTTH Trà Vinh đã tập trung tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19 như: Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 về quyết liệt thực hiện cao điểm về phòng, chóng dịch Covid-19, Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ thị 19/CT-Tg ngày 24/4/2020 về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, tuyên truyền bằng tiếng Việt và tiếng Khmer trên hai làn sóng phát thanh và truyền hình; đăng tin, bài trên trang thông tin điện tử của Đài; phát sóng các trailer; tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone trongcông tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền những tấm gương tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Từ ngày 30/01/2020 đến nay, Đài đã thực hiện 1.447 tin, 220 bài, tổng thời lượng 7.861phút. Đài đã phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo Trà Vinh và Trường Đại học Trà Vinh thực hiện thu và phát sóng chương trình ôn tập kiến thức phổ thông cho học sinh lớp 9 và lớp 12 vào tháng 4 và tháng 5 năm 2020- đợt cao điểm dịch Covid-19.

Năm 2020, Đài PTTH Trà Vinh đã thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về báo chí, phát thanh, truyền hình, Đài PTTH Trà Vinh chủ động nghiên cứu và tham gia góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí và các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực trong thời gian tới để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về cơ chế tài chính, kinh tế báo chí của hệ thống phát thanh, truyền hình nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tác nghiệp,... Đài PTTH Trà Vinh đã thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, của cấp ủy và chính quyền nhân dân tỉnh Trà Vinh; góp phần nâng cao dân trí, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân tỉnh.

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu