Năm 2020, Đài Phát thanh, truyền hình (PTTH) tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tại địa phương. Đài đã tập trung tuyên truyền các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Kịp thời tuyên truyền diễn biến tình hình thời tiết gắn với tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai, diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn…Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, trong năm 2020, Đài PTTH Tuyên Quang đã tập trung tuyên truyền về phòng chống dịch Covid 19, các hành động quyết liệt của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng chống dịch.

Chương trình thời tiết trên Đài PTTH Tuyên Quang

Theo báo cáo số liệu hoạt động phát thanh, truyền hình năm 2020 của Đài PTTH tỉnh Tuyên Quang tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Cụm thi đua số 1(đài phát thanh, truyền hình các tỉnh miền núi Tây Bắc). Năm 2020, Đài PTTH Tuyên Quang đã sản xuất và phát sóng như sau:

- Đối với phát thanh:

+ Tổng số chương trình thực hiện: 3309 chương trình trong đó có 20 chương trình phát thanh mới và 48 chương trình phát thanh trực tiếp.

+ Tổng số giờ chương trình phát sóng/ngày: 8,1h/ngày (tự sản xuất mới 4,18h/ngày).

- Đối với truyền hình:

+ Tổng số chương trình thực hiện: 7272 chương trình trong đó có 20 chương trình mới và 390 chương trình truyền hình trực tiếp (366 chương trình thời sự trực tiếp buổi trưa).

+Tổng số giờ chương trình phát sóng/ngày: 18h/ngày (tự sản xuất mới 6,5h/ngày).

Năm 2020, Đài PTTH Tuyên Quang phát sóng tổng số giờ phát chương trình truyền hình là: 6570 giờ và tổng số giờ phát chương trình phát thanh là: 2972 giờ. Tổng số giờ phát sóng phim Việt Nam trong năm 2020 trên tổng số giờ phát sóng phim: 210//1642 giờ trong đó phát mới: 134 giờ và phát lại: 76 giờ.

Ngoài ra, trong năm 2020, Đài PTTH Tuyên Quang đã thực hiện đăng tải 30.000 tin bài, chương trình, ảnh với hơn 10.500 lượt người truy cập trên trang thông tin điện tử.

Năm 2020, Đài PTTH Tuyên Quang đã thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền và đã được tặng nhiều Bằng khen của UBND tỉnh và các Bộ, ngành như: 01 Giải bạc; 01 Giải đồng tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc; 01 Giải nhì - Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại. 02 Giải A, 03 Giải B, 03 Giải C, 04 Giải khuyến khích thể loại báo hình Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ II năm 2020.

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu