Hội nghị năm nay diễn ra vào những ngày cuối cùng của năm 2020 và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng đã rất cận kề. Năm 2020 là năm đầy ắp những sự kiện trọng đại, nổi bật của Đảng, đất nước cùng những người làm công tác tư tưởng; cũng năm là chứng kiến những sự kiện chưa từng có trong tiền lệ và những đổi thay lớn lao trong đời sống kinh tế, xã hội của đất nước, năm của những khó khăn, thách thức to lớn, xuất hiện bất ngờ, tác động xấu, ảnh hưởng tiêu cực của thiên tai, dịch bệnh… Đối diện với bối cảnh đặc biệt đó, bằng quyết tâm cao, chủ động, sáng tạo, linh hoạt và sâu sát trong chỉ đạo điều hành của Đảng, Nhà nước; sự nỗ lực bền bỉ của cả hệ thống chính trị; sự tin tưởng, đoàn kết, chung sức, đồng lòng của nhân dân, chúng ta hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, trong đó có nhiểu điểm mới vượt trội và dấu ấn nổi bật, trở thành "hình mẫu" về cách thức kiểm soát và phòng, chống dịch COVID-19; được đánh giá là một trong số 10 nước trên thế giới có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất trong bối cảnh đại dịch COVID-19; an sinh, phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân được bảo đảm; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục thực hiện có hiệu quả, giúp nâng cao vị thế của Đảng, Nhà nước ta trên trường quốc tế... Có được những thành công đó, có được vị thế đó, phải khẳng định rằng vai trò của công tác thông tin, tuyên truyền là rất quan trọng, trong đó báo chí là lực lượng tiên phong, đi đầu.

Phát biểu kết luận Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà các cơ quan báo chí cần làm tốt trong thời gian tới, đó là:

Cần tiếp tục nhận thức, quán triệt thật sâu sắc và đầy đủ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác báo chí với tư cách là một thành tố quan trọng trong công tác tuyên giáo của Đảng; là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng, là diễn đàn của Nhân dân. Chỉ trên cơ sở nhận thức đúng đắn, sâu sắc và toàn diện đó, chúng ta mới có thể xây dựng, triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền một cách chủ động, tích cực, sáng tạo và hiệu quả, thực hiện tốt sứ mệnh vẻ vang của báo chí cách mạng, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng và việc triển khai đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. Tôi đề nghị các cơ quan báo chí, ngay từ thời điểm này, mở đợt cao điểm tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng; nâng cao chất lượng, thời lượng, chuyên trang, chuyên mục, chương trình, tuyến tin bài, phóng sự giới thiệu thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nhất là trong nhiệm kỳ 2015- 2020; những kết quả về công tác xây dựng Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước trong 91 năm qua, trong đó nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ Đại hội XII; phương hướng, nhiệm vụ mục tiêu năm 2021 và nhiệm kỳ 2020- 2025. Bên cạnh đó, báo chí cần bám sát những vấn đề, sự kiện quan trọng của đất nước trong năm 2021 đặc biệt là bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, để chuyển tải những thông tin kịp thời, toàn diện, chuẩn xác, phong phú, sinh động đến với độc giả trong và ngoài nước.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về báo chí theo hướng tăng cường trách nhiệm; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, công tác hội. Cần tiến hành rà soát toàn diện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với báo chí; để từ đó đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp yêu cầu chỉ đạo, quản lý và thực tiễn phát triển. Đây là công việc cần tiến hành thường xuyên, tuy nhiên, tôi đề nghị trong nhiệm kỳ tới, cần triển khai quyết liệt, mạnh mẽ với tinh thần chủ động và quyết tâm cao.

Tập trung thực hiện thật tốt các mục tiêu, giải pháp và lộ trình đã được nêu trong Quy hoạch báo chí, qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng đã nêu ra: “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Thực hiện tốt việc quy hoạch, sắp xếp hợp lý hệ thống báo chí, truyền thông”.

Cần xác định năm 2021 là năm tạo bước chuyển tích cực, rõ nét hơn nữa trong tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý báo chí, chấn chỉnh vi phạm hoạt động báo chí. Những năm cuối của nhiệm kỳ qua  chúng ta đã có nhiều cố gắng và bước đầu xử lý có kết quả một số vi phạm của của các cơ quan báo chí, nhà báo; tới đây cần mạnh mẽ, quyết tâm hơn.

Đặc biệt quan tâm đến tình trạng tư nhân “núp bóng”, lợi dụng hoạt động liên kết để chi phối nội dung, hoạt động báo chí.

Các cơ quan chủ quản báo chí cần đặc biệt quan tâm, chỉ đạo, chú trọng hoàn thiện quy chế, quy trình quản lý tòa soạn, quy trình tác nghiệp của phóng viên, biên tập viên; xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực trong hoạt động báo chí, với người thực thi hoạt động báo chí để hạn chế, tiến tới ngăn chặn các hành vi vi phạm trong hoạt động báo chí. Cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của cơ quan báo chí trực thuộc; quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phóng viên cũng như tạo điều kiện về cơ sở vật chất... Làm tốt công tác xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí, chính là cơ sở để xây dựng nền báo chí cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

Nâng cao chất lượng báo chí, điều kiện đầu tiên và tiên quyết phải bắt đầu từ việc xây dựng đội ngũ người làm báo chuyên nghiệp. Báo chí là công việc đòi hỏi người làm báo phải có tư duy nhạy bén, có sự nhạy cảm và bản lĩnh chính trị vững vàng; có năng lực phân tích, đánh giá đúng và trúng những vấn đề đang diễn ra và dự báo xu hướng vận động trong đời sống xã hội; có khả năng thích ứng với thời cuộc, nắm bắt và làm chủ công nghệ làm báo hiện đại, đồng thời người làm báo cũng phải nhận thức được vai trò, trách nhiệm, sứ mệnh nghề nghiệp của báo chí cách mạng để vừa tiệm cận với báo chí, truyền thông quốc tế, nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng của quốc gia, dân tộc. Cần xây dựng đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, có ý thức đạo đức nghề nghiệp, ý thức phục vụ Đảng, phục vụ đất nước và Nhân dân

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu