Nghị định 06 giúp thị trường phát thanh, truyền hình phát triển lành mạnh hơn

Nghị định 06/2016/NĐ-CP về "Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình" được ban hành với chính sách cởi mở, rõ ràng hơn đang có tác động tích cực đến sự cạnh tranh của thị trường dịch vụ phát thanh, truyền hình theo hướng lành mạnh hơn.

"Chính phủ đã cụ thể hoá thông qua Nghị định 06, cho phép số kênh nước ngoài được phép cấp phép trên kênh tuyền hình trả tiền phong phú hơn. Mặc dù khống chế ở tỷ lệ 30% tổng số kênh nước ngoài được cung cấp trên dịch vụ trả tiền trên 1 nhà mạng không qúa 30% tổng số kênh, do đó các nhà mạng đã phải lựa chọn, có những kênh có trên nhà mạng này không có trên nhà mạng khác", ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục PTTH&TTĐT, nói, đồng thời cho hay đây được xem là “cú huých” giúp cho thị trường thay vì cạnh tranh vào chất lượng kỹ thuật, chỉ cạnh tranh về giá giờ còn phải cạnh tranh về sự khác biệt trong nội dung.

Cụ thể, ngay từ khâu tìm kiếm, xem xét hồ sơ cấp phép đã cho cấp phép thêm các kênh nước ngoài cần phải được cấp phép biên tập biên dịch vào thị trường Việt Nam, giúp thị trường từ tình trạng tất cả các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền cung cấp 1 dịch vụ giống nhau, với số kênh gần như giống nhau, không có sự khác biệt dẫn đến sự cạnh tranh thiếu lành mạnh về giá, bán dưới giá thành…

Theo Cục trưởng Cục PTTH&TTĐT Nguyễn Thanh Lâm, điều này không ảnh hưởng đến các đài như nhau, bởi đa phần các đài cũng chỉ có số lượng kênh nhất định, từ 1 kênh, 2-3 kênh đối với các đài địa phương hoặc có những đài lớn như Đài Truyền hình Việt Nam, Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương… đã có quá trình số hoá từ lâu có thể lên tới 50-60 kênh truyền hình.

Nghị định 06/2016/NĐ-CP có một số điểm mới như quy định bổ sung dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng Internet để phù hợp với sự phát triển của công nghệ truyền dẫn và thực tiễn phát triển dịch vụ trong nước (Điều 4); thể chế hóa định hướng của Đảng và Nhà nước về hoạt động liên kết sản xuất chương trình đó là tuyệt đối không thực hiện liên kết sản xuất các chương trình thời sự - chính trị, đề cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý dịch vụ phát thanh, truyền hình (Điều 16).

Ngoài ra, việc cấp phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền đã quy định các điều kiện, quy trình, thủ tục cấp phép cho doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ phát thanh truyền hình trên mạng Internet theo phương thức trả tiền (Điều 12); Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật truyền dẫn phát sóng kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu.

Căn cứ vào đó, các đài phát thanh - truyền hình và các đơn vị cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình sẽ thuận lợi hơn khi xây dựng dự toán chi phí truyền dẫn phát sóng và thực hiện hợp đồng truyền dẫn phát sóng (Điều 27); Quy định doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền phải công khai giá dịch vụ bằng hình thức niêm yết giá kèm theo các thông tin liên quan đến dịch vụ để người sử dụng biết trước khi quyết định sử dụng dịch vụ (Điều 27)…

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu