Thứ sáu, 02/12/2022 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ sáu, 02/12/2022

Thứ năm, 17/11/2022

Phát sóng kênh chương trình dạy học trên truyền hình - kênh truyền hình Trà Vinh 2

Vào ngày 01/9/2022 vừa qua, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh  chính thức phát sóng mới kênh chương trình dạy học trên truyền hình - kênh truyền hình Trà Vinh 2 (THTV2).

Kênh THTV2 được phát sóng từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày, với thời lượng phát sóng 16 giờ/ngày và phát sóng bằng 02 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Khmer.

Chương trình dạy học phát sóng trên kênh THTV2

Kênh THTV2 phát sóng các chương trình dạy học môn Tiếng Việt và Toán đối với Tiểu học; môn Tiếng Khmer Tiểu học; các chương trình bổ trợ kiến thức được phát sóng đang xen với các chương trình khoa giáo, hướng nghiệp, dạy nghề và giải trí - thể chất phục vụ công tác giáo dục đào tạo, dạy học trên truyền hình cho học sinh, sinh viên và nhân dân trong và ngoài tỉnh Trà Vinh; đồng thời tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật luật của Nhà nước đến mọi khán giả xem truyền hình.

Hiện nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép sản xuất 03 kênh chương trình trong đó có 01 kênh chương trình phát thanh và 02 kênh chương trình truyền hình.

BBT