Theo NTV, tại phiên họp thường kỳ tháng 3/2021 vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã thông qua Đề án phát triển Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An theo hướng chuyển đổi số, giai đoạn 2021-2025. 

Theo Đề án, định hướng đến 2025, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An (Đài PTTH) trở thành một đài địa phương chuyển đổi hoàn toàn sang số, từ nội dung đến kỹ thuật công nghệ và qui trình quản lý điều hành, quản lý khai thác chia sẻ dữ liệu. Đồng thời, trở thành một cơ quan truyền thông đa phương tiện nằm trong top 10 Đài PTTH phát triển cả về chất lượng nội dung chương trình, cơ sở vật chất trang thiết bị công nghệ, tiềm lực tài chính và chất lượng nguồn nhân lực.

Để thực hiện Đề án, Đài PTTH Nghệ An đã đưa ra 5 nhóm giải pháp gồm: đổi mới qui trình quản lý, đầu tư công nghệ; xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và nhóm giải pháp về công tác tài chính. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung chương trình; Tuyên truyền các Nghị quyết, chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước tới nhân dân; phản ánh toàn diện các hoạt động chính trị, kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh; là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể với nhân dân. Mở rộng không gian và nội dung phản ánh các vấn đề có tính quốc gia và khu vực. Tích cực sản xuất các chương trình để cung cấp cho Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và một số Đài tỉnh, thành phố phát sóng nhằm quảng bá sâu rộng về lịch sử, văn hoá xứ Nghệ,  những thành tựu về KT-XH và cơ hội đầu tư phát triển của Nghệ An tới cả nước và thế giới.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, tính đến năm 2030, Đài PTTH Nghệ An đã đưa ra định hướng cụ thể về công nghệ kỹ thuật; xây dựng và hoàn thiện các hệ thống sản xuất đa nền tảng theo hướng cho phép sản xuất chương trình phân phối cho phát sóng trên nền tảng truyền thống như hiện nay (cáp, vệ tinh, mặt đất) và sản xuất chương trình cho phân phối trên các nền tảng internet gồm website, OTT, mạng xã hội (social media), Youtube. Đặc biệt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 gồm điện toán đám mây (Cloud), truyền dẫn thế hệ mới 5G và trên nền tảng IP, trí tuệ nhân tạo (AI),... vào sản xuất, kiểm duyệt, quản lý, lưu trữ chương trình của Đài cho phép giúp rút ngắn thời gian sản xuất và tiết kiệm chi phí. Từ năm 2022 trở đi, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An sẽ tổ chức sản xuất và kinh doanh các sản phẩm PT-TH trên tất cả các nền tảng số.

 

Liên quan đến Đề án Phát triển Đài PTTH Nghệ An trong kỷ nguyên số giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cũng đã có một số ý kiến góp ý đối với dự thảo Đề án. 

Theo Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, việc Đài PTTH Nghệ An xây dựng Đề án Phát triển Đài PTTH Nghệ An trong kỷ nguyên số giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 nhằm góp phần đáp ứng tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền của địa phương và nhu cầu giải trí ngày càng cao của người dân, đẩy mạnh việc chuyển đổi số là cần thiết và phù hợp trong giai đoạn hiện nay. 

Do vị trí địa lý, nhu cầu hưởng thụ thông tin, tuyên truyền của người dân Nghệ An, để phát triển Đài PTTH Nghệ An trong kỷ nguyên số giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 bên cạnh việc phát triển truyền hình, đề nghị Đài PTTH cũng cần quan tâm đẩy mạnh việc phát triển phát thanh; mở rộng vùng phủ sóng phát thanh đặc biệt là vùng nông thôn, miền núi và vùng biên giới. Giữ vai trò là Đài PTTH chủ lực địa phương khu vực miền Trung. 

Đồng thời, Đài PTTH Nghệ An cũng cần đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ, xây dựng các nền tảng cho chuyển đổi số trong lĩnh vực phát thanh truyền hình; đưa công nghệ số vào các công đoạn làm nội dung và phát sóng. Tiếp tục đầu tư, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin (Xem xét việc ứng dụng AI, tận dụng mặt tích cực của mạng xã hội trong việc sản xuất, tạo ra nội dung (chương trình mới)), để nâng cao chất lượng nội dung và hình thức các chương trình phát thanh, truyền hình nhằm đáp ứng nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ thông tin truyên truyền thiết yếu và nhu cầu thông tin, giải trí ngày càng cao của người dân. 

Bên cạnh đó, Đài PTTH Nghệ An cần quan tâm xây dựng đội ngũ nhân sự, tinh giản bộ máy theo quy định tại Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương (khóa XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19- NQ/TW của BCH Trung ương (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản về báo chí liên quan; công tác đào tạo để có thể cập nhật công nghệ, ứng dụng phương thức mới trong sản xuất, cung cấp nội dung.

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu