Thứ tư, 04/10/2023 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ tư, 04/10/2023 Phát thanh, truyền hình

Chủ nhật, 09/10/2022

Tiếp tục duy trì dịch vụ truyền hình cáp tương tự theo quy định tại Nghị định 71/2022/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ.

Tại Việt Nam, dịch vụ truyền hình cáp tương tự hình thành và phát triển kể từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 79/2002/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2002 về quản lý việc thu các chương trình của nước ngoài. Sau hơn 15 năm phát triển, dịch vụ truyền hình cáp tương tự đã có mặt tại tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước.
 
Đến thời điểm cuối năm 2019, cả nước có hơn 5 triệu thuê bao truyền hình cáp tương tự, chiếm gần 30% tổng số lượng thuê bao của cả thị trường truyền hình trả tiền. Như vậy, mục tiêu đặt ra tại Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc dừng công nghệ truyền hình cáp tương tự trước năm 2020 để chuyển hoàn toàn sang công nghệ cáp kỹ thuật số, đã bộc lộ một số bất cập so với thực tiễn. Vì vậy, từ các kiến nghị của Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền, Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam và các tổ chức liên quan, Chính phủ đã xem xét và ban hành Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2020 về việc cho phép tiếp tục duy trì dịch vụ truyền hình cáp tương tự từ thời điểm sau ngày 31 tháng 12 năm 2019 cho đến khi Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 được Chính phủ ban hành và có hiệu lực thi hành.
 
Tiếp theo Nghị quyết số 70/NQ-CP, để thể chế hóa các quy định này, trong quá trình xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cụ thể hóa quy định duy trì dịch vụ truyền hình cáp tương tự tại dự thảo Nghị định. Ngày 01 tháng 10 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2022/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh truyền hình, một trong những quy định quan trọng liên quan đến dịch vụ truyền hình cáp là cho phép duy trì hiện trạng cung cấp dịch vụ truyền hình cáp tương tự theo nhu cầu thị trường. Như vậy, các doanh nghiệp truyền hình trả tiền có Giấy phép cung cấp dịch vụ truyền hình cáp tương tự còn hiệu lực sẽ tiếp tục được duy trì dịch vụ đến khi thị trường điều chỉnh theo nhu cầu người xem./.

BBT