Cũng chính vì lý do này, đầu tháng 12/2020 vừa qua, tại Lâm Đồng, Công ty TNHH Truyền hình Kỹ thuật số Miền Nam (SDTV) tổ chức Hội thảo "Ứng dụng giải pháp, công nghệ số trong truyền hình - Thảo luận việc thực hiện tự chủ tài chính của các Đài Phát thanh".

Hội thảo với sự tham dự đại diện lãnh đạo: Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (PTTH&TTĐT), Sở TT&TT tỉnh Lâm Đồng, 20 Đài PT&TH các địa phương từ Đà Nẵng đến Cà Mau.

Số hóa giúp gắn kết gắn kết, phát triển các đài PT&TH

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Đức Hòa, Giám đốc SDTV cho biết: "Số hóa truyền hình đi vào giai đoạn cuối, kết thúc chặng đường. SDTV đã nỗ lực tham gia góp phần thúc đẩy hoàn thành số hóa truyền hình tại Việt Nam, mang đến các chương trình truyền hình thiết thực, chất lượng cho người xem.

"Việc hoàn thành số hóa truyền hình đã góp phần vào sự phát triển kỹ thuật truyền dẫn, gắn kết các đài PT&TH từ Đà Nẵng đến Cà Mau, tạo ra mạng lưới truyền dẫn truyền hình đồng nhất, chất lượng cao, đa dạng về nội dung", ông Hòa nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Đức Hòa, Giám đốc SDTV phát biểu tại hội thảo.

Nêu quan điểm về việc tự chủ tài chính của các Đài Phát thanh, theo ông Vũ Phúc Yên, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Kinh tế - Thị trường Viện Chiến lược TT&TT, chính sách tự chủ tài chính đối với các đài Đài PT&TH được bàn từ nhiều năm trước và mục tiêu đề ra trong năm 2021, các Đài PT&TH sẽ thực hiện tự chủ tài chính nhà nước chuyển sang thực hiện cơ chế đặt hàng sản xuất các chương trình.

Cụ thể, từ đầu năm 2021, các Đài PT&TH sẽ tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên. Nhà nước chuyển từ hình thức cấp giao nhiệm vụ sang cơ chế hỗ trợ, đặt hàng đối với các kênh, chuyên mục, chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin, tuyên truyền thiết yếu và có cơ chế phù hợp để từng bước hình thành , phát triển ngành công nghiệp sản xuất nội dung trong nước.

Trên quan điểm chia sẻ kinh nghiệm tự chủ về tài chính, tạo nguồn thu cho nhà đài, ông Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc đài PT - TH Đà Nẵng cho rằng các đài cần: Chuẩn bị chu đáo cơ sở pháp lý bảo vệ bản quyền các chương trình phát sóng; rà soát đề xuất phát triển các chương trình phù hợp với mục tiêu chiến lược định hướng phát triển của tỉnh, của địa phương; sắp xếp lại đội ngũ nhân lực và thay đổi thương thức sản xuất chương trình để có các đơn giá tốt nhất; tăng cường triển khai ký kết các hợp đồng từ các cơ quan, các doanh nghiệp trong địa phương để tạo nguồn thu cho nhà đài…

Là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực PT&TH, đại diện Cục PTTH&TTĐT nhấn mạnh quan điểm định hướng, các đài cần có bước đột phá đổi mới về nội dung, phát triển dịch vụ cung cấp nội dung trực tuyến đa nền tảng, phương thức phù hợp với sự phát triển công nghệ số với tốc độ nhanh chóng.. Chỉ có ứng dụng công nghệ số, sản xuất chương trình cung cấp dịch vụ, truyền dẫn phát sóng thì mới tạo được nguồn thu đối với các đơn vị truyền hình. Đây chính là yếu tố quyết định sự sống còn với các nhà đài.

Tự chủ tài chính của các Đài được quy định cụ thể trên các văn bản ban hành

Liên quan đến vấn đề tự chủ trong lĩnh vực PT&TH, hiện nay Bộ TT&TT đã ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực TT&TT (theo Quyết định 1265/QĐ-TTg, ngày 18/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ) về thông tin tuyên truyền: phục vụ nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an ninh – quốc phòng, đối ngoại.

Bên cạnh đó, Bộ TT&TT cũng đã ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật của sản xuất nội dung chương trình trong lĩnh vực phát thanh truyền hình theo Thông tư 03/2018/TT-BTTTT và Thông tư 09/2020/TT-BTTTT. Hiện Bộ cũng đang xây dựng dự thảo thông tư định mức kinh tế - kỹ thuật đối với báo điện tử.

Về Định mức kinh tế - kỹ thuật trong Truyền dẫn Phát sóng Truyền hình đối với các đài truyền hình đã được Bộ TT&TT quy định cụ thể trong Quyết định số 2279/QĐ-BTTTT ngày 20/12/2016, về định mức tạm thời trên hạ tầng truyền hình số mặt đất. Hiện Định mức Truyền dẫn Phát sóng Phát thanh, Truyền dẫn Phát sóng trên hạ tầng vệ tinh, mạng cáp cũng đang được Bộ TT&TT xây dựng.

Về Quy trình đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công đối với các đài PT&TH, các nhà đài được giao quyền tự chủ tài chính theo cơ chế tự chủ và dịch vụ sự nghiệp công là nhiệm vụ thường xuyên hàng năm của Đài sẽ có định mức, đơn giá cụ thể.

Căn cứ đặt hàng dịch vụ sẽ được giao dự toán thu – chi dựa trên Quyết định của UBND tỉnh về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công PT&TH sử dụng theo hình thức đặt hàng . Hình thức và nội dung đặt hàng chương trình bao gồm khối lượng, số lượng chương trình, thời gian triển khai, đơn giá, dự toán kinh phí, phương thức thanh toán, quyết toán,.. cũng được quy định rõ trong Quyết định của UBND tỉnh.

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu