Thời gian qua các sở ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông theo chỉ đạo của UBND tỉnh

Nguồn: https://hungyentv.vn/news/190/6963/xu-ly-toi-pham-linh-vuc-thong-tin-va-truyen-thong

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu