Thứ tư, 04/10/2023 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ tư, 04/10/2023 Phát thanh, truyền hình

Thứ bảy, 11/09/2021

Xử lý tội phạm lĩnh vực thông tin và truyền thông

Thời gian qua các sở ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông theo chỉ đạo của UBND tỉnh

Nguồn: https://hungyentv.vn/news/190/6963/xu-ly-toi-pham-linh-vuc-thong-tin-va-truyen-thong

BBT