Thứ năm, 30/05/2024 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ năm, 30/05/2024 Phát thanh, truyền hình

Thứ hai, 23/10/2023

Xử phạt 70 triệu đồng Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC do vi phạm hành chính

Cục PTTH&TTĐT ban hành Quyết định số 190/QĐ-XPVPHC ngày 23/10/2023 xử phạt vi phạm hành chính đối với Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:

(1) Phát sóng nội dung chương trình “Chuyện bàn trà” trên kênh truyền hình VTC16 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC ngày 5/8/2023 có thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng.

- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền - 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).

- Các biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cải chính, xin lỗi và gỡ bỏ nội dung thông tin vi phạm trên các phương tiện phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử theo quy định.

(2) Đăng tải nội dung lên tài khoản kênh VTC16 trên nền tảng Youtube với tiêu đề “Lương cán bộ thấp, tiền đâu xây biệt phủ, xe sang” có nội dung sai sự thật.

- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền - 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

- Các biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nguồn BBT