Theo lộ trình số hóa truyền hình mặt đất đến hết ngày 31/12/2020 sẽ chấm dứt phát sóng truyền hình tương tự trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Nhưng theo thông báo Kết luận tại Phiên họp lần thứ 16 của Ban Chỉ đạo Đề án Số hóa truyền hình Việt Nam, tại tỉnh Yên Bái, thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đối với các trạm phát sóng chính và trạm phát sóng lại từ 00 giờ ngày 28/12/2020.

Lợi ích của Truyền hình số mặt đất

Thực hiện Đề án số hóa truyền hình mặt đất của Chính phủ, từ ngày 30 tháng 9 năm 2020, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Truyền dẫn phát sóng, Đài truyền hình Việt Nam, tiến hành chuyển đổi tín hiệu phát sóng các chương trình truyền hình mặt đất tại trạm phát sóng chính Đài tỉnh Yên Bái cụ thể như sau:

Dừng phát sóng máy phát hình Analog kênh 27 (hiện đang phát chương trình VTV3) để ưu tiên lắp đặt máy phát sóng số truyền hình mặt đất kênh 27 tại tỉnh Yên Bái.

Chuyển đổi tín hiệu chương trình truyền hình VTV3 đang phát tại kênh 27 sang phát sóng tại kênh 22; đồng thời dừng chương trình VTV2 trên máy phát sóng truyền hình mặt đất theo công nghệ Analog.

Từ ngày 01/10/2020 phát sóng các chương trình truyền hình số mặt đất, gồm: VTV1; VTV2; VTV3; VTV4; VTV5; VTV6; VTV7; VTV8; VTV9 và kênh YTV trên máy phát sóng số kênh 27 trên địa bàn tỉnh Yên Bái (Đối với các gia đình trên địa bàn thành phố Yên Bái và địa bàn lân cận thành phố Yên Bái tại 02 huyện Yên Bình và Trấn Yên hiện tại có thể thu xem truyền hình số mặt đất).

Bên cạnh đó, việc thực hiện hỗ trợ đầu thu truyền hình số (gồm đầu thu truyền hình số mặt đất và đầu thu truyền hình số vệ tinh) đến đối tượng là hộ gia đình nghèo, cận nghèo đủ điều kiện đang được các nhà thầu triển khai trên địa bàn tỉnh.

Để việc chuyển đổi số hóa truyền hình tương tự mặt đất và việc hỗ trợ đầu thu truyền hình số trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng tiến độ, hỗ trợ đúng đối tượng, Sở Thông tin và Truyền thông - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo số hóa truyền hình tỉnh đề nghị Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Phòng Văn hóa - Thông tin và Trung tâm Truyền thông và Văn hóa các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để người dân biết về lợi ích, thời điểm tắt sóng các kênh truyền hình tương tự và có phương án chuẩn bị để có thể thu xem được các kênh truyền hình số trên các phương tiện thông tin đại chúng do cơ quan trực tiếp thực hiện.

Tuyên truyền, phổ biến Tổng đài hỗ trợ, tư vấn giải đáp, cung cấp thông tin về số hóa truyền hình giai đoạn 2017 - 2020: 19001559.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa các huyện, thị xã, thành phố và Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống Đài truyền thanh cơ sở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tiếp phát các nội dung tuyên truyền số hóa truyền hình tại địa chỉ http://vmh.vtc.vn với các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Vào địa chỉ: http://vmh.vtc.vn

Bước 2: Đăng nhập tài khoản: Username: abei_download

Password: 123456

Bước 3: Tại phía trái màn hình chọn: Thư viện cục PTTH&TTĐT

Bước 4: Lựa chọn chương trình để phát sóng tại mục: Số hóa truyền hình năm 2020 Truyền hình và Số hóa truyền hình năm 2020 Phát thanh.

Đặc biệt, đối với hệ thống Đài truyền thanh cơ sở xã, phường, thị trấn, bên cạnh những nội dung tuyên truyền nêu trên, đề nghị phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn thông tin tuyên truyền đến người dân về số hóa truyền hình mặt đất; tần suất phát sóng về số hóa truyền hình trên hệ thống đài truyền thanh xã không ít hơn 2 lần/tuần (ưu tiên bố trí phát sóng tuyên truyền vào thời điểm đông người dân nghe đài).

Các nội dung thông tin, tuyên truyền trên Đài truyền thanh cơ sở tập trung phổ biến các chính sách và các hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện thuộc vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, đầu thu truyền hình số vệ tinh của Nhà nước tại tài liệu "Thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền hình tỉnh Yên Bái" được Sở Thông tin và Truyền thông phát hành tới các xã, phường, thị trấn trong tháng 11/2020.

 

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu