Thứ tư, 28/07/2021 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ tư, 28/07/2021

Thứ ba, 07/07/2015

Gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự thi Liên hoan Ảnh và Phim phóng sự tài liệu ASEAN 2013 tại Việt Nam

Cụ thể, điều chỉnh Điều 10 của thể lệ, theo đó, thời gian gian kết thúc nhận tác phẩm sẽ được tính đến ngày 15/11/2013 (căn cứ theo dấu bưu điện).

 Mọi thông tin khác của Thể lệ Liên hoan đều không thay đổi.