Thứ ba, 16/07/2024 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ ba, 16/07/2024 Quy trình cấp phép PTTH

Thứ năm, 10/09/2015

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4

Trình tự thực hiện:

 • Doanh nghiệp làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hại không còn sử dụng được.
 • Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đến Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.
 • Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử xem xét cấp lại giấy chứng nhận cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử có văn bản trả lời, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

Cách thức thực hiện:

 • Trực tiếp;
 • Qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

 1. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 bao gồm đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận, trong đó nêu rõ:
 • Tên, địa chỉ của doanh nghiệp;
 • Số, nơi cấp, ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Số, ngày cấp của giấy chứng nhận đã được cấp;
 • Lý do đề nghị cấp lại giấy chứng nhận;
 • Cam kết của doanh nghiệp về các nội dung kê khai trong đơn đề nghị.
 1. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4

Lệ phí (nếu có):

Theo quy định của Bộ Tài chính

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục):

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Không có

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 • Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
 • Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.