Thứ ba, 16/07/2024 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ ba, 16/07/2024 Quy trình cấp phép TTĐT

Thứ ba, 07/07/2015

TP. HCM: Đơn giản hóa 77 thủ tục hành chính

Ảnh minh họa - thutuchanhchinh.vn

UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của UBND thành phố. Theo đó, Thành phố sẽ đơn giản hóa 77 thủ tục hành chính; trong đó, nhóm thủ tục hành chính về thực hiện dự án đầu tư (Đầu tư, đất đai, xây dựng) có 32 thủ tục; nhóm thủ tục hành chính về kinh doanh vận tải bằng ô tô có 11 thủ tục.

Nhóm thủ tục về chấp thuận, thỏa thuận đối với các vấn đề liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn có 5 thủ tục; nhóm các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quốc tịch có 8 thủ tục; nhóm thủ tục hành chính về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự để làm ngành nghề kinh doanh có điều kiện có 5 thủ tục.

Bên cạnh đó, nhóm thủ tục hành chính liên quan đến nhiệm vụ chi của ngân sách Nhà nước có 8 thủ tục; nhóm thủ tục hành chính về Tổ chức hành chính, sự nghiệp Nhà nước có 2 thủ tục; nhóm thủ tục hành chính về năng lượng có 4 thủ tục và nhóm thủ tục hành chính về thương mại quốc tế có 2 thủ tục.

Việc đơn giản hóa 77 thủ tục hành chính trên sẽ tạo điều kiện thuận lợi và giảm chi phí, thời gian cho người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy đầu tư và phát triển xã hội.

Theo Mic.gov.vn