Kinh nghiệm quản lý nội dung truyền hình xuyên biên giới của Indonesia

Kinh nghiệm quản lý nội dung truyền hình xuyên biên giới của Indonesia

22/03/2021

Cơ quan quản lý nhà nước của Indonesia khởi động một chiến dịch ngăn chặn các nội dung phản cảm trên các dịch vụ truyền hình xuyên biên giới như Netflix và các dịch vụ khác...

Kinh nghiệm quản lý nội dung trên dịch vụ truyền hình trên mạng Internet của Ấn Độ

Kinh nghiệm quản lý nội dung trên dịch vụ truyền hình trên mạng Internet của Ấn Độ

21/03/2021

Các nền tảng dịch vụ truyền hình trên mạng Internet (dịch vụ truyền hình OTT) xuyên biên giới như Netflix, Disney, Hotstar và Amazon Prime sẽ phải tuân thủ cơ chế phân loại nội dung theo độ tuổi, đây là một trong các quy định bắt buộc của Bộ quy tắc về đạo đức áp dụng đối với các hoạt động sản xuất, cung cấp nội dung trên mạng Internet cho người dân Ấn Độ

Lên đầu