THÔNG BÁO

 

Kính gửi:

- Cụm trưởng các Cụm thi đua;

- Đài PTTH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Nhằm chuẩn bị cho tổng kết công tác năm 2017 và bình xét thi đua cho tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua đối với lĩnh vực phát thanh và truyền hình, ngày 10/11/2017, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 1907/PTTH&TTĐT đề nghị Cụm trưởng các Cụm thi đua và Đài phát thanh và truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động sắp xếp, xây dựng kế hoạch tổ chức tổng kết (thời gian, địa điểm, thành phần, nội dung chương trình,...).

Nội dung chi tiết, có thể xem và dowload tại đây:

I. Định dạng .doc

1. Văn bản số 1907/PTTH&TTĐT

2. Đề cương báo cáo

3. Mẫu hồ sơ đề nghị khen thưởng

II. Định dạng .PDF (có dấu đỏ)

1. File tổng hợp

Trân trọng./.

 

abei.gov.vn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu