Thực hiện Quyết định số 241/QĐ-BTTTT ngày 24 tháng 02 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thi đua khen thưởng chuyên đề lĩnh vực phát thanh, truyền hình và Kế hoạch số 333/KH-BTTTT ngày 31/01/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2018 và tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2017 lĩnh vực phát thanh, truyền hình trong 02 ngày 22, 23/3/2018 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Để Hội nghị thành công tốt đẹp, góp phần vào thắng lợi chung của phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành Thông tin và Truyền thông, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử trân trọng kính mời các Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến dự chương trình tại Hội trường khách sạn Minh Tâm - Số 20 Khe Sanh, phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng:

1. Hội thảo

- Nội dung: “Phát triển nguồn thu và ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình - Thách thức và Cơ hội”.

- Thời gian: 13h30 ngày 22 tháng 3 năm 2018 (Thứ Năm).

2. Hội nghị

- Thời gian khai mạc: 07 giờ 30 ngày 23 tháng 3 năm 2018 (Thứ Sáu).

3. Xem Giấy mời, chương trình chi tiết, đầu mối liên lạc tại đây (Giấy mời, Chương trình và đầu mối liên hệ).

abei.gov.vn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu