Thứ ba, 07/12/2021 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ ba, 07/12/2021

Thứ sáu, 01/10/2021

Thông báo công khai lựa chọn tổ chức thẩm định giá tải sản

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/08/2013: "Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá"

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thông báo công khai lựa chọn tổ chức thẩm định giá tải sản như sau:

1. Người có tài sản thẩm định giá: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Tên, địa chỉ của tài sản cần thẩm định giá: Giá trị tài sản còn lại của xe Ô tô Toyota Land Cruiser, biển kiểm soát: 31A-4405

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản:

Thuộc danh sách tổ chức đủ điều kiện thẩm định giá được Bộ Tài chính công khai.

Đã có kinh nghiệm thẩm định giá tài sản xe oto (Có tối thiểu 03 chứng thư thẩm định giá xe ô tô)

Gửi báo giá trong thời hạn tại Mục 4 Thông báo này.

Có mức giá chào thấp nhất.

Trường hợp có nhiều tổ chức thỏa mãn điều kiện và có mức chào giá bằng nhau thì tổ chức bốc thăm để chọn đơn vị được thẩm định giá

4. Thời gian địa điểm nộp hồ sơ đăng ký:

Thời gian: Từ ngày thông báo đến 17h00 ngày 07/10/2021

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử: Tầng 9, tòa nhà 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại của đơn vị: 024 39448035

BBT