Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thông báo địa chỉ email: copyright-reports@mic.gov.vn để tổ chức, cá nhân có thông tin, kiến nghị về vi phạm bản quyền các chương trình phát thanh, truyền hình gửi báo cáo vi phạm.

abei.gov.vn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu