Thứ ba, 07/12/2021 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ ba, 07/12/2021

Thứ tư, 23/06/2021

Thông báo kết quả kỳ thi tuyển công chức đợt 1 năm 2020 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Kết quả  kỳ thi tuyển công chức đợt 1 năm 2020 Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử tải tại đây:

Download 

BBT