Thứ hai, 25/10/2021 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ hai, 25/10/2021

Thứ sáu, 02/04/2021

Thông báo Kết quả thi vòng I kỳ thi tuyển công chức đợt 1 năm 2020 Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Hội đồng thi tuyển công chức đợt 1 năm 2020 Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thông báo kết quả thi vòng 1 như sau:

Hội đồng thi tuyển công chức đợt I năm 2020 Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan và các thí sinh biết.


Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 02/4/2021, các thí sinh có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi đến Hội đồng thi tuyển công chức đợt I năm 2020 Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Tầng 9, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).

 

Hội đồng thi tuyển công chức đợt I năm 2020 Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử không giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời hạn quy định nêu trên (tính theo ngày đơn đề nghị phúc khảo đến tại bộ phận văn thư của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử).

 

Bản mềm thông báo tải về tại đây: Download 
 

BBT