THÔNG BÁO

V/v bán thanh lý tài sản năm 2019

Căn cứ Quyết định số 670/QĐ-BTTTT ngày 10/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý tài chính và phân cấp quản lý tài sản công tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ công văn số 381/KHTC của Vụ Kế hoạch Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thanh lý tài sản của Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử;

Sau khi tổng hợp, phân loại, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử tiến hành bán thanh lý một số tài sản cũ, hỏng đã qua sử dụng từ năm 2008, bao gồm các tài sản sau đây: 

1. Máy tính để bàn: 12 bộ; 

2. Máy in: 09 bộ;

3. Máy huỷ giấy: 03 bộ;

4. Máy fax: 01 bộ và máy photocopy: 01 bộ;

5. Máy Điều hoà nhiệt độ: 04 bộ.

6. Tủ lạnh: 02 bộ

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản thanh lý nộp thư chào giá về Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - địa chỉ: Tầng 9, Toà nhà 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội trước 16h ngày 27/9/2019;

Các tài sản nói trên (Có danh mục kèm theo) sẽ được bán thanh lý cho đơn vị, cá nhân có nhu cầu và có giá chào cao nhất và cao hơn giá thẩm định là 4.020.000 đ (Bốn triệu không trăm hai mươi nghìn đồng chẵn) (đăng ký mua toàn bộ tài sản thanh lý, không bán riêng lẻ). 

Thư chào giá của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sẽ được thực hiện công khai vào hồi 17h ngày 27/9/2019 tại Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - địa chỉ: Tầng 9, Toà nhà 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Danh mục: 

 

 

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu