Thứ tư, 28/07/2021 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ tư, 28/07/2021

Thứ tư, 19/02/2020

Thông tin, tuyên truyền thực hiện công tác phòng, chống dịch cúm A (H5N1) trên gia cầm và ở người

Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh cúm A(H5N1) bùng phát trên gia cầm và nguy cơ lây sang người, không để xảy ra hiện tượng dịch chồng dịch trong bối cảnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (nCoV) trên người đang xảy ra, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 167/TTg-NN ngày 05/2/2020 về việc chủ động phòng, chống dịch cúm A (H5N1) trên gia cầm và ở người, ngày 14/02/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản yêu cầu các cơ quan báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch cúm A (H5N1) trên gia cầm và ở người.

Theo đó, nội dung thông tin, tuyên truyền tập trung vào: (i) Nội dung Quyết định số 172/QĐ-TTG ngày 13/02/02019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh cúm gia cầm giai đoạn 2019 – 2025”; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 167/TTg-NN ngày 05/2/2020 về việc chủ động phòng, chống cúm A (H5N1) trên gia cầm và nguy cơ lây sang người; Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn. (ii) Tình hình dịch bệnh, đặc điểm dịch tễ; các yếu tố nguy cơ của việc sử dụng gia cầm không qua kiểm duyệt, không rõ nguồn gốc; những khuyến cáo về phòng, chống cúm gia cầm. (iii) Các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm, biên pháp vệ sinh trong chăn nuôi, giết mổ gia cầm. (iv) Các biện pháp chủ động ngăn chặn sự xâm nhập vi rút cúm gia cầm vào nước ta cũng như triển khai các biện pháp phòng, chống chủ động tránh lây truyền sang người, hạn chế thấp nhất sự lây nhiễm và tử vong cho người. (v) Những kết quả nổi bật đạt được trong công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm thời gian qua; đồng thời phản ánh nỗ lực và quyết tâm của các ngành, các cấp và các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCOV gây ra, dịch cúm A (H5N1) trên gia cầm và ở người và các loại cúm gia cầm khác trên đàn gia cầm. (vi) Hướng dẫn người dân nhận thức đầu đủ nguy cơ và cách thức phòng ngừa dịch bệnh, chủ động áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế, ngành nông nghiệp.

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương: (i) Tăng cường thời lượng, tần suất tin, bài tuyên truyền về các nội dung phòng, chống dịch cúm gia cầm và nguy cơ lây sang người; khuyến cáo, hướng dẫn người dân về nguy cơ và cách thức phòng ngừa dịch bệnh. (ii) Không sử dụng “tít” và nội dung bài không đúng bản chất sự việc nhằm tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi gia cầm; thận trọng khai thác thông tin từ báo chí nước ngoài. (iii) Cập nhật thường xuyên, liên tục, chính xác, đầy đủ trên tất cả các loại hình báo chí về diễn biến tình hình dịch bệnh từ nguồn chính thức từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế và các cơ quan có thẩm quyền.

Đồng thời, đối với Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các Sở Thông tin và Truyền thông:  (i) Chỉ đạo cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã tuyên truyền khuyến cáo người dân và cộng đồng phòng ngừa, hạn chế dịch bệnh theo tài liệu của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra và dịch cúm A(H5N1) trên gia cầm và nguy cơ lây sang người và các loại cúm gia cầm khác trên đàn gia cầm. (ii) Phối hợp với Ban Tuyên giáo, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội cùng cấp hướng dẫn lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở tuyên truyền lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống dịch cúm gia cầm trong các buổi sinh hoạt cơ quan, đơn vị, tổ dân phố, khu dân cư… (iii) Tăng cường việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh của các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở của địa phương và theo dõi thông tin trên mạng xã hội để chủ động đấu tranh ngăn chặn những thông tin xấu độc, sai sự thật về tình hình dịch bệnh và xử lý nghiêm các vi phạm về thông tin phòng, chống dịch bệnh./.

BBT