Theo quyết định số 380/QĐ-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 19/3/2020, 58 doanh nghiệp có hoạt động cung cấp trò chơi điện tử bị đình chỉ Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng (lần 01) do không đảm bảo các điều kiện hoạt động theo quy định tại điểm b, Khoản 3, Điều 32 nghị định số 27/2018/NĐ-CP. Thời gian đình chỉ là 3 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực.   

Đây là các doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng nhưng qua rà soát, kiểm tra, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hiện các doanh nghiệp này vi phạm một trong các quy định như: Không có trụ sở chính với địa chỉ và số điện thoại liên hệ rõ ràng; không có đội ngũ nhân sự quản trị trò chơi điện tử phù hợp với quy mô hoạt động; không đáp ứng các điều kiện về kỹ thuật cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1; không thực hiện chế độ báo cáo. Theo quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 32 nghị định số 27/2018/NĐ-CP, nếu doanh nghiệp vi phạm một trong những điều khoản trên sẽ bị xem xét, đình chỉ Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng.  

Theo quy định thì nếu trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực, nếu doanh nghiệp bị đình chỉ Giấy phép không có văn bản báo cáo giải trình, nêu rõ lý do và biện pháp khắc phục, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xem xét, ban hành Quyết định đình chỉ lần 02 (thời hạn 03 tháng). Hết thời gian đình chỉ lần 02, Bộ sẽ thu hồi Giấy phép theo quy định tại khoản 3a, Điều 32 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP nếu doanh nghiệp vẫn không khắc phục hoặc không phản hồi các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

Một số doanh nghiệp trong danh sách bị đình chỉ Giấy phép:

Công ty cổ phần Sgame, Công ty cổ phần Công nghệ Sóng Số, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hiền Anh, Công ty TNHH NETFUN Toàn cầu, Công ty TNHH TOFU, Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Thông tin và Truyền thông SUNNET, Công ty TNHH Phát triển công nghệ số PUPPET, Công ty cổ phần ABT Hitech Việt Nam, Công ty TNHH Công nghệ Blue Mobile Việt Nam, Công ty Cổ phần Vinplay, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Hoàng Hiệp, Cty CP Bluebook, Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Công nghệ Thăng Long, Cty TNHH AIPAY, Công ty cổ phần Phát triển không gian mạng Việt Nam, Công ty cổ phần XCT, Công ty TNHH GOS, Công ty cổ phần Me di động, Công ty Cổ phần SSG, Công ty cổ phần Lũng Vàng trực tuyến, Công ty TNHHH MTV Sức Mạnh Việt, Cty TNHH Fivipay, Công ty Cổ phần Viễn thông và Giải trí số Việt Nam, CÔNG TY TNHH Dịch vụ phát triển phần mềm trí tuệ Việt,...

 

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu