Thứ ba, 16/07/2024 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ ba, 16/07/2024 Thông tin điện tử

Thứ ba, 02/01/2024

Bộ Thông tin và Truyền thông cập nhật danh sách các website có dấu hiệu vi phạm pháp luật năm 2023, đề nghị không phát hành sản phẩm quảng cáo

Theo quy định tại Nghị định số 70/2021/NĐ-CP ngày 20/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Quảng cáo, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm công bố danh sách các trang thông tin điện tử vi phạm pháp luật để người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo, người quảng cáo lưu ý không phát hành sản phẩm quảng cáo trên các trang thông tin điện tử này.

Thực hiện quy định trên, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố danh sách các trang thông tin điện tử vi phạm pháp luật (cung cấp nội dung quảng cáo cá độ, cung cấp trò chơi điện tử trái phép có tính chất cờ bạc, đổi thưởng …) của năm 2023 (danh sách cụ thể tại file đính kèm dưới đây). Đề nghị người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo, người quảng cáo không phát hành sản phẩm quảng cáo trên các trang thông tin điện tử này. Danh sách cụ thể tại đây.

Năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục PTTH và TTĐT) cũng đã công bố danh sách bao các trang thông tin điện tử có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam (cung cấp nội dung khiêu dâm, trò chơi điện tử cờ bạc, đổi thưởng…). Chi tiết tại các đường link sau đây:

https://abei.gov.vn/thong-tin-dien-tu/bo-thong-tin-va-truyen-thong-cong-bo-danh-sach-cac-website-co-dau-hieu-vi-pham-phap-luat/107884

https://abei.gov.vn/thong-tin-dien-tu/bo-thong-tin-va-truyen-thong-cong-bo-danh-sach-cac-website-co-dau-hieu-vi-pham-phap-luat-cap-nhat-quy-iii2022/107917

https://abei.gov.vn/thong-tin-dien-tu/bo-thong-tin-va-truyen-thong-cong-bo-danh-sach-cac-website-co-dau-hieu-vi-pham-phap-luat-cap-nhat-quy-iv2022/107934

Quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 70/2021/NĐ-CP: “Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo, người quảng cáo không hợp tác phát hành sản phẩm quảng cáo với trang thông tin điện tử đã được cơ quan chức năng có thẩm quyền thông báo vi phạm pháp luật công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông”.

 

Nguồn BBT