Thứ tư, 05/10/2022 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ tư, 05/10/2022

Thứ bảy, 25/12/2021

Cân nhắc khi sử dụng hình ảnh nghệ sĩ không tuân thủ “Quy tắc ứng xử của người hoạt động nghệ thuật”

Sau thời gian xây dựng, lấy ý kiến, ngày 13.12.2021, “Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật” đã chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành. Bộ quy tắc giúp xác định các chuẩn mực trong hành vi ứng xử của người hoạt động nghệ thuật khi tham gia các hoạt động xã hội, báo chí, truyền thông và không gian mạng.

Với mục tiêu khuyến khích, phát huy, lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp theo tinh thần lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, góp phần khẳng định vai trò, trách nhiệm của người hoạt động nghệ thuật trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, “Quy tắc ứng xử của người hoạt động nghệ thuật” đưa ra những nguyên tắc chung trong ứng xử, đồng thời cũng có những quy tắc ứng xử cụ thể cho người hoạt động nghệ thuật trong hoạt động nghề nghiệp, đối với đồng nghiệp, đối với công chúng, khán giả, trong các hoạt động xã hội.

Đặc biệt, quy tắc dành hẳn một điều để khuyến nghị về các hành vi ứng xử trên báo chí, truyền thông và không gian mạng như: Cá nhân sử dụng tài khoản mạng xã hội để tương tác, chia sẻ, đăng tải, cung cấp thông tin chính xác, tin cậy, có lợi ích cho xã hội và đất nước; bình luận, nhận xét đúng mực, có văn hóa, có trách nhiệm về những vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm; trung thực trong phát ngôn, bày tỏ và chia sẻ quan điểm đúng đắn, khách quan. 

Không sử dụng từ ngữ gây mâu thuẫn, xung đột, phân biệt vùng, miền, giới tính, tính ngưỡng, tôn giáo; không sử dụng ngôn ngữ , hình ảnh phản cảm, trái thuần phong mỹ tục; Không lôi kéo, xúi giục, kích động, tạo phe nhóm gây chia rẽ, mất đoàn kết, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; gây phương hại đến an ninh, trật tự, lợi ích quốc gia, dân tộc; Không đăng tải, chia sẻ và lan truyền các nội dung vi phạm pháp luật, thông tin sai sự thật, vi phạm bản quyền, thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân và ảnh hưởng tiêu cực, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Về triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật, các hội nghề nghiệp chuyên ngành nghệ thuật được khuyến nghị căn cứ vào Quy tắc ứng xử này để rà soát, xây dựng, hoàn thiện nội quy, quy chế, quy định quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức, hội viên trong đơn vị, tổ chức mình và có các hình thức khen thưởng, kỷ luật theo quy định. 

Mặc dù “Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật” kêu gọi tinh thần trách nhiệm, tự giác của nghệ sĩ trong việc thực hiện đúng, đầy đủ nội dung của Quy tắc nhưng các cơ quan thông tấn, báo chí cũng được đề nghị cân nhắc khi sử dụng hình ảnh của người hoạt động nghệ thuật không thực hiện nội dung Quy tắc ứng xử này.

Nguồn: https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/can-nhac-khi-su-dung-hinh-anh-nghe-si-khong-tuan-thu-quy-tac-ung-xu-cua-nguoi-hoat-dong-nghe-thuat-987889.ldo

BBT