Sau 2 lần đình chỉ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã ban hành quyết định thu hồi giấy phép G1, giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng của Công ty Cổ phần Gold Game Việt Nam.

 

Theo quyết định số 2797/QĐ-BTTTT ngày 6/1/2021của Bộ Thông tin và Truyền thông, Công ty Cổ phần Gold Game Việt Nam bị thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng số 448/GP-BTTTT ngày 18/10/ 2019 đã cấp cho Công ty. Ngoài ra, giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng số 210/GCN-PTTH&TTĐT ngày 01/11/2019 đã cấp cho Công ty Cổ phần Gold Game Việt Nam cũng bị thu hồi theo quyết định số 04/QĐ-PTTT&TTĐT ngày 8/1/2021của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử. Các loại giấy phép, giấy chứng nhận trên bị thu hồi theo quy định tại mục 3, 3a điểm a, khoản 18 Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 32 Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Theo đó, cơ quan cấp phép sẽ thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng, giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng nếu tổ chức, doanh nghiệp hai lần bị đình chỉ giấy phép.

 

Trước đó, vào tháng 4/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông và Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã đình chỉ (lần 1) tất cả các giấy phép, giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng G1, G2, G3, G4 đã cấp cho Công ty Gold Game Việt Nam do Công ty không đáp ứng đầy đủ các quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 32 và điểm b, khoản 1, Điều 33d Nghị định số 27/2018/NĐ-CP. Sau thời gian đình chỉ lần 1, Công ty Cổ phần Gold Game Việt Nam vẫn không thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép G1, và Giấy chứng nhận G2, G3, G4 theo quy định (do thay đổi người đại diện theo pháp luật và địa chỉ trụ sở chính của Công ty); không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng/lần theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT. Vì vậy, tháng 9/2020,Bộ Thông tin và Truyền thông và Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử tiếp tục ra quyết định đình chỉ lần 2 các giấy phép, giấy chứng nhận G1, G2, G3, G4 nói trên do Công ty không đáp ứng các điều kiện hoạt động theo quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 32 Nghị định 27/2019/NĐ-CP.

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu