Thứ tư, 19/06/2024 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ tư, 19/06/2024 Thông tin điện tử

Thứ sáu, 28/07/2023

Cục PTTH&TTĐT bổ nhiệm lãnh đạo phụ trách Phòng Thông tin điện tử

Ngày 26/7/2023, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã ký Quyết định số 129/QĐ-PTTH&TTĐT giao nhiệm vụ Phụ trách Phòng Thông tin điện tử cho bà Lê Thu Hà, Phó trưởng Phòng Thông tin điện tử. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trưởng phòng Thông tin điện tử đã được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử tại Quyết định số 1316/QĐ-BTTTT ngày 19/7/2023. 

Phòng Thông tin điện tử thuộc Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử có chức năng quản lý, theo dõi, đánh giá và tham mưu xây dựng chính sách trong lĩnh vực  thông tin điện tử trên mạng (trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, trò chơi điện tử trên mạng, dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động, quảng cáo trực tuyến).

 

BBT