Thứ tư, 19/06/2024 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ tư, 19/06/2024 Thông tin điện tử

Thứ tư, 17/04/2024

Danh sách nội dung “đã được xác thực” trên mạng (White List) sử dụng cho hoạt động quảng cáo

Tải danh sách tại đây: Download (Bản cập nhật tháng 03/2023)

Bản cập nhật tháng 10/2023 Download 

Bản cập nhật tháng 02/2024 Download (Danh sách này thay thế danh sách công bố tháng 10/2023).

Bản cập nhật tháng 04/2024 Download 

(Xin cảm ơn)

BBT