Thứ hai, 26/02/2024 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ hai, 26/02/2024 Thông tin điện tử

Thứ sáu, 01/12/2023

Hà Nội rà soát, phối hợp xử lý nhiều thông tin xấu độc trên mạng xã hội

Trong các tháng đầu năm nay, Sở TT&TT Hà Nội đã rà soát, thẩm định 234 video clip trên YouTube và TikTok cùng 1 bài viết trên Facebook có nội dung xấu độc và gửi Bộ TT&TT để yêu cầu các nền tảng gỡ bỏ.

Theo Sở TT&TT Hà Nội, trong 10 tháng đầu năm 2023, Sở đã đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tăng cường kỷ cương hành chính để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TT&TT trên địa bàn thủ đô.

Nhờ vậy, công tác quản lý báo chí, thông tin tuyên truyền tiếp tục phát huy hiệu quả; hoạt động quản lý nhà nước về thông tin điện tử được củng cố chặt chẽ, kiểm soát tốt thông tin trên mạng.

Cụ thể, Sở TT&TT thành phố đã rà soát, phối hợp xử lý với các trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội có dấu hiệu ‘báo hóa’ trên địa bàn.

Sở đã lập danh sách và mời các đơn vị quản lý 30 trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội có dấu hiệu ‘báo hóa’ lên làm việc.

Căn cứ vi phạm của các đơn vị, đã chuyển Thanh tra Sở hồ sơ xử phạt 7 doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

Ngoài ra, Sở TT&TT Hà Nội đã tổ chức giao ban quản lý nhà nước về thông tin điện tử hằng quý với các cơ quan, doanh nghiệp.

Đáng chú ý, theo thống kê của Sở TT&TT thành phố, trong 10 tháng đầu năm nay, cơ quan này thực hiện rà soát, thẩm định 234 video clip trên YouTube và TikTok cùng 1 bài viết trên tài khoản Facebook có nội dung xấu độc để gửi Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới gỡ bỏ.

Trong thời gian từ nay đến hết năm 2023, Sở TT&TT Hà Nội đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, kịp thời ngăn chặn, bóc, gỡ những thông tin xấu, độc trên mạng gây tác động tiêu cực. (Ảnh minh họa: M.Sơn).

Đặc biệt chú trọng công tác quản lý hoạt động quảng cáo trên môi trường mạng, nhất là quảng cáo xuyên biên giới, trong các tháng đầu năm 2023, bộ phận chuyên môn của Sở TT&TT đã rà soát 155 trang thông tin điện tử tổng hợp của 92 đơn vị, chuyển hồ sơ 17 trang thông tin điện tử tổng hợp có dấu hiệu quảng cáo trên mạng sai quy định cho Thanh tra Sở để kiểm tra, xử lý.

Sở TT&TT còn tham mưu ban hành kế hoạch và quyết định thành lập đoàn kiểm tra thực tế điều kiện kỹ thuật của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, tổ chức đoàn kiểm tra thực tế điều kiện kỹ thuật các doanh nghiệp tại Hà Nội cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

Đối với công tác quản lý nhà nước về báo chí trong 10 tháng đầu năm 2023, đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, đã triển khai giai đoạn 2 của Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025.

 Sở TT&TT cũng báo cáo UBND thành phố về kết quả thực hiện thời gian qua và phương hướng cho giai đoạn tiếp với Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội; đồng thời báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Song song với việc tổng hợp, rà soát danh sách người phát ngôn của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố, Sở TT&TT Hà Nội còn phối hợp, hướng dẫn các cơ quan của thành phố thực hiện tốt công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý thông tin báo chí.

Ngoài ra, trong các tháng đầu năm nay, Sở TT&TT còn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị của thành phố triển khai một số nhiệm vụ theo đề nghị của Ban tổ chức lễ tổng kết và trao giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân lần thứ nhất (giải Diên Hồng); phối hợp tổ chức Hội Báo toàn quốc năm 2023; chủ trì triển khai công tác tuyên truyền Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 12; phối hợp cùng Sở Tài chính thông tin tuyên truyền về việc điều chỉnh giá nước sạch nhằm tạo sự đồng thuận của người dân...

Trong kế hoạch công tác 2 tháng cuối năm 2023, Sở TT&TT Hà Nội đã xác định tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; tuyên truyền, lan tỏa thông tin về các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của thành phố trên trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội.

Đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, kịp thời ngăn chặn, bóc, gỡ những thông tin xấu, độc tác động tiêu cực đến cộng đồng trên không gian mạng.

Cùng với đó, tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh tình trạng ‘báo hóa’ trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội và hoạt động quảng cáo trên trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội.

Công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của thành phố trên báo chí và hệ thống thông tin cơ sở sẽ được đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới.

Nguồn https://vietnamnet.vn/ha-noi-ra-soat-phoi-hop-xu-ly-nhieu-thong-tin-xau-doc-tren-mang-xa-hoi-2221687.html